SZKOŁA WSPARCIA

MAC Edukacja we współpracy z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę oraz redakcją czasopism psychologicznych „Charaktery”, „Małe Charaktery” zaprasza nauczycieli, rodziców, uczniów klas 1-3 do udziału w programie – „Szkoła wsparcia”.

Głównym celem programu jest rozwój świadomości i wsparcie pomocy psychologicznej skierowanej do młodszych uczniów.

W ramach programu dostępne będą e-konferencje, webinary oraz szeroki wachlarz materiałów metodycznych przygotowanych przez doświadczonych psychologów, pedagogów i psychoterapeutów.

Zapraszam do wzięcia udziału programie.

Arlena Kiziak – doradca metodyczny edukacji wczesnoszkolnej

Szczegółowe informacja o programie, przeczytaj