SPOTKANIE Z KATARZYNĄ WĘGLICKĄ

25  listopada w ramach sieci współpracy nauczycieli historii odbył się LIVE z Katarzyną Węglicką- reportażystką, zajmującą się tematyką Kresów i Ukrainy.

Katarzyn Węglicka od wielu lat przemierza ziemie kresowe, dziś zapomniane i mało znane, w poszukiwaniu pamiątek przeszłości, zapomnianych zabytków, pięknych krajobrazów, a zwłaszcza ciekawych ludzi kultywujących tradycje polskości. Urodę Kresów utrwala obiektywem aparatu fotograficznego i piórem. W zbiorach posiada ponad 80 tys. zdjęć z Kresów. Pisze artykuły naukowe i popularno-naukowe dotyczące zabytków dawnych Kresów Wschodnich, opowiada o Kresach w audycjach radiowych. Wydała czternaście książek, bogato ilustrowanych własnymi zdjęciami, opowiadającymi o historii, sztuce i ludziach dawnych Kresów. Kolejne są obecnie w druku. Zajmuje się też sztuką rosyjską. Od lat zbiera materiały dokumentujące polskie ślady w Rosji, a także Szwajcarii.

Dziękuję nauczycielom i uczniom za udział w transmisji na żywo.

Doradca metodyczny

Beata Józków