Skuteczne metody pracy zdalnej oparte na codziennych realiach szkolnych

Serdecznie zapraszam nauczycieli 44+ na warsztaty metodyczne,
na których nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych, ponadpodstawowych i szkolnictwa specjalnego poznają programy i narzędzia, dzięki którym wzbogacą i usprawnią swój warsztat pracy do nauki zdalnej w szkole

W programie warsztatów:

• wykorzystywanie nowych technologii w edukacji krok po kroku,
• narzędzia, metodyka, inspiracje Microsoft rozwijające samodzielność i kreatywność uczniów – Teams, Testportal, OneNote),
• gotowe instrukcje wykorzystania aplikacji, programów i rozwiązań edukacyjnych,
• wspieranie realizacji podstawy programowej własnego przedmiotu z technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi,
• udostępnianie własnych materiałów,
• praca metodą projektu edukacyjnego za pomocą aplikacji,
• tworzenie e-zasobów,
• praca z wirtualną tablicą

Termin: do ustalenia z dyrektorem placówki
Osoba prowadząca: Beata Józków – doradca metodyczny
Liczba godzin: 16h dydaktycznych (w tym również ONLINE)
Koszt szkolenia – BEZPŁATNIE

Po ukończeniu szkolenia każdy uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający udział w zajęciach, których głównym celem było nabycie i podnoszenie kompetencji cyfrowych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Placówka oświatowa, w której przeprowadzone zostanie szkolenie dla nauczycieli otrzyma zaświadczenie wsparcia realizacji projektu „Latarnicy w akcji” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1 – działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

Zapisujemy się na listę uczestników pod nr tel.76 838 42 93 lub 695 316 382, beata.jozkow@wp.pl.
Szczegółowych informacji udziela Pani Beata Józków
nr tel. 695 316 382 lub adres e-mail j.w.