Wykorzystanie Office 365 w edukacji zdalnej w szkole podstawowej i ponadpodstawowej

W programie szkolenia:

Wprowadzenie do Office 365 – wprowadzenie i przedstawienie najczęściej wykorzystywanych narzędzi w jednostkach edukacyjnych. Ma na celu zachęcić nauczycieli do aktywnego wykorzystywania oprogramowania w szkole poprzez pokazanie jakie efekty mogą oni osiągnąć podczas pracy uczniem.

Notes zajęć w Microsoft Teams – przygotowanie nauczycieli do wykorzystywania narzędzi online zastępujące ich tradycyjne odpowiedniki w szkole takie jak zeszyty, podręczniki, kserówki, tablice czy miejsca do pracy w podgrupach.

Zadania, testy i ankiety w Microsoft Teams – przybliżenie nauczycielom możliwości tworzenia różnego rodzaju form sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów.

Nadawanie ról i zasady współpracy w Microsoft Teams – techniczne oraz społeczne możliwości regulowania ról i uprawnień uczniów i nauczycieli współdziałających w zespołach i na spotkaniach Teams.

                             

Osoba prowadząca: Maciej Tyran – dyrektor ds. rozwoju edukacyjnego w poznańskiej firmie Advisor Sp.zo.o. Od ponad 20 lat związany z wydawnictwami multimedialnymi, pracował m.in dla SuperMemo World, pwn.pl. Współzałożyciel wydawnictwa Ei System.

 

Liczba godzin: 8 (4 moduły po 2 godziny)

Koszt: forma stacjonarna 250 zł,

Osoba odpowiedzialna: Beata Józków – doradca metodyczny

Termin warsztatów stacjonarnych: 21.09, 30.09, 5.10, 12.10.2020 r. od godz. 16:00

Miejsce warsztatów stacjonarnych:  PODM w Głogowie, ul. Jedności Robotniczej 38,  sala nr 5

Wskazana praca na własnym laptopie.

Szanowni Państwo, nasza placówka w roku szkolnym 2020/2021 pracuje w reżimie sanitarnym związanym z Covid-19. Na sali wykładowej jednocześnie przebywać może tylko 17 osób. Dlatego też, jeżeli na  szkolenie zgłosi się  większa liczba uczestników, zostanie dla nich utworzona odrębna, dodatkowa grupa, o innej godzinie lub w innym dniu.

Prosimy o telefoniczne zgłoszenie się  na listę i dostarczanie karty zgłoszenia za pomocą elektronicznego formularza www.pcpppidn.eu Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego zakładka ZAPISY NA SZKOLENIA (dla osób opłacających warsztaty indywidualnie) lub osobiście na  adres PODM,  ul. Jedności Robotniczej 38, 67-200 Głogów (dla osób korzystających z finansowania przez dyrektora placówki na wydrukowanym druku KARTA ZGŁOSZENIA-pdf-z podpisem i pieczątką dyrektora placówki).

                           

                      Zapisy na warsztaty trwają do: forma stacjonarna do 16.09.2020 r.

                                          

Wszelkich informacji dot. form szkoleniowych  udziela dział szkoleń  tel. 76 838 42 93.