,,POLSKI GEN WOLNOŚCI’’ MATERIAŁY EDUKACYJNE

https://szczecin.ipn.gov.pl/pl9/aktualnosci/96816,Pakiet-edukacyjny-Polski-gen-wolnosci.html?sid=99c660b75c7ac904fb0813cab621a7f7

 

„Polski gen wolności” to materiały edukacyjne, które pozwalają zgłębić i lepiej wykorzystać zawarty w wystawie potencjał, a także z nieco innej strony spojrzeć na polską historię okresu rozbiorowego. Stanowi on dydaktyczne dopełnienie oraz merytoryczne rozwinięcie treści zawartych w wystawie o tym samym tytule i załączonym katalogu. Jego adresatami są nauczyciele różnych poziomów edukacji, ze wskazaniem na ostatnie klasy szkół podstawowych i szkoły średnie. Zaproponowane ćwiczenia, w intencji ich autorów, pomogą z większym zrozumieniem opowiedzieć o tej skomplikowanej epoce – z całym jej trudem i heroizmem, a także z uwzględnieniem ważnych kwestii społecznych, gospodarczych i – co istotne – kulturowych. Był to wszak okres kluczowy dla kształtowania się polskiej świadomości narodowej.

Materiał ma charakter eklektyczny i nadaje się do wykorzystania zarówno na lekcjach historii, jak i języka polskiego oraz przy zagadnieniach poświęconych kulturze. Podstawą i punktem wyjścia do przeprowadzenia większości zaproponowanych ćwiczeń jest treść wystawy i katalogu, jednak niejednokrotnie odbiorca zachęcany będzie do sięgnięcia po informacje z innych źródeł.​

 

 

Pliki do pobrania

Materiały do ćwiczeń

Ćwiczenia

Ćwiczenia z tekstami literackimi

 

Zachęcam do wykorzystania.

Doradca metodyczny

Beata Józków