UCZYMY SIĘ BAWIĄC – LITERĄ, SYLABĄ, WYRAZEM I ZDANIEM

Dnia  4 grudnia 2019 r. w Bibliotece Pedagogicznej w Głogowie odbyły się warsztaty KLANZY –  Uczymy się bawiąc – literą, sylabą, wyrazem i zdaniem. W warsztatach wzięło udział 22 nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, wychowania przedszkolnego i świetlic.

Zajęcia przeprowadziła Lucyna Bzowskatrener  KLANZY z Centrum Szkolenia Klanzy          w Bogatyni. Uczestnicy warsztatu  poznali propozycje działań i zabaw wykorzystujących szerokie spektrum aktywności dziecka, tj. ruch, śpiew, rytmizacja, improwizacja, działania plastyczne, które są przyjemną i naturalną formą zdobywania wiadomości i umiejętności z zakresu edukacji polonistycznej.

Warsztat został podzielony na trzy części. W  pierwszej części prowadząca zaproponowała kilka zabaw powitalnych (porannych) przy muzyce, integrujących grupę, uczących koncentracji, słuchania poleceń oraz współpracy. Druga część warsztatu pozwoliła uczestnikom na zapoznanie się z  ćwiczeniami i zabawami umożliwiających dziecku zdobycie  umiejętność czytania i pisania. Zaczynając od zabaw z literami poprzez zabawy z sylabami, wyrazami i zdaniami. Prowadząca podała również przykłady zabaw z zakresu edukacji czytelniczej i motoryki, które można wykorzystać na zajęciach z dziećmi, dostosowując formę do możliwości grupy lub  klasy. Trzecia część dotyczyła zabaw słowno – muzyczno – ruchowych opartych na polskiej muzyce ludowej.

Spotkanie przebiegło w miłej i przyjaznej atmosferze.

Arlena Kiziak – doradca metodyczny