KONFERENCJA METODYCZNO – SZKOLENIOWA „Gry i zabawy ruchowe nie muszą być stare i oklepane”

Dnia 14 stycznia 2019 r. w Szkole Podstawowej nr 3 w Głogowie odbyła się konferencja metodyczno – szkoleniowa na temat gier i zabaw drużynowych.
W szkoleniu wzięło udział 42 nauczycieli wychowania fizycznego i edukacji wczesnoszkolnej. Zabawy przygotowała i poprowadziła Beata Bielska – doradca metodyczny z wychowania fizycznego. Uczestnikami zabaw były uczennice SP – 3 Głogów.
W czasie konferencji prowadząca przypomniała stare gry drużynowe, ukazała sposoby modyfikacji tych gier i własną interpretację. Przedstawione gry drużynowe przeznaczone są dla uczniów w różnym wieku, zaczynając od klas najmłodszych, kończąc na ósmoklasistach. Sprzęt jaki wykorzystano w trakcie zabaw jest prosty i dostępny w każdej szkole. Przedstawione zabawy na pewno wpłyną na uatrakcyjnienie zajęć z wychowania fizycznego, o czym świadczy duże zaangażowanie uczennic. Wśród przygotowanych i przedstawionych gier znalazły się: „Czwarty berek dzieli”, „Czteropolowe ognie” (czteropolówka, czterodrużynówka), „Piłka graniczna”, „Piłka bramkowa”, „Piłka strefowa”, „Piłkarzyki”, „Piłkarskie ringo”, „Strąć pachołek”, „Pochodnia”, „Piłka do kapitana”, „Dwa ognie z tarczami lub barykadami”, „Cyferki” – PIŁKA KOSZYKOWA.
Uczestniczący nauczyciele w arkuszu ewaluacyjnym podkreślali innowacyjność i różnorodność gier i zabaw ruchowych, profesjonalne prowadzenie konferencji, merytoryczne omówienie tematu, duże zaangażowanie prowadzącej i ćwiczących uczniów oraz dobre tempo szkolenia. Zaproponowane zabawy były nieznane uczestnikom szkolenia, stanowiły ciekawą propozycję do realizacji na własnych zajęciach ruchowych.
Na koniec konferencji nauczyciele otrzymali materiały z opisem przepisów i zasad gier drużynowych przedstawionych w czasie konferencji.

Materiały z konferencji

Gry i zabawy ruchowe, zabawy drużynowe (Kliknij tutaj)