Zmiany… i … plany

Organizacja Głogowskich Dni Turystyki to okazja do spotkania się nauczycieli geografii i przyrody.
Tegoroczna konferencja metodyczna miała na celu przede wszystkim zapoznanie nauczycieli z najważniejszymi zmianami w prawie oświatowym, zwłaszcza dotyczącymi awansu zawodowego i oceny pracy nauczycieli. Spotkanie było okazją do przedstawienia propozycji szkoleniowych Ośrodka Doradztwa Metodycznego w roku szkolnym 2018/2019 w oparciu o kierunki polityki oświatowej państwa i zaplanowania działań w bieżącym roku szkolnym dla nauczycieli geografii i przyrody. Uczestnicy spotkania ustalili, że w tym roku szkolnym uczniowie klas gimnazjalnych wezmą udział w konkursie „W pogoni za indeksem”, a uczniowie klas ósmych spróbują swoich sił w konkursie wiedzy o Azji.
Ze względu na reformę zrezygnowano z konkursu „Świat wokół nas”. Nauczyciele wymienili się spostrzeżeniami wynikającymi z reformy systemu edukacji i wprowadzeniu nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego z geografii i uznali, że chętnie wezmą udział w zajęciach otwartych oraz zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez parki naukowe. Wspólnie spędzony czas był również refleksją nad własnym warsztatem pracy i służył dzieleniu się wiedzą i umiejętnościami.

Dziękuję za udział w konferencji.
Iwona Rogowska