XIV Głogowskie Dni Turystyki

Już po raz czternasty w Głogowie odbywały się Dni Turystyki. Tegoroczna impreza przeprowadzona została pod hasłem „Zdarzyło się w Głogowie”. Celem głównym przedsięwzięcia jest integrowanie młodzieży z różnych szkół poprzez popularyzowanie turystyki czynnej poprzez ukazanie aktywnych form spędzania wolnego czasu oraz rozbudzanie zainteresowania dziedzictwem kulturowym regionu, jego historią i współczesnością.
Tradycyjnie odbyła się gra terenowa po Starym Mieście w Głogowie, w której młodzież miała okazję sprawdzić swoją wiedzę o mieście i umiejętność pracy w terenie.
W tegorocznej edycji wykorzystano formularz Google i kody QR. Współautorami pytań do gry terenowej byli uczniowie klasy trzeciej gimnazjum Szkoły Podstawowej nr 11 w Głogowie, którzy również stali na punktach kontrolnych podczas gry.
Zadanie to realizowali jako projekt edukacyjny.
W tegorocznych zmaganiach wzięło udział około 300 uczniów.

W organizację przedsięwzięcia w tym roku włączyły się następujące instytucje: Gmina Miejska Głogów, Szkoła Podstawowa nr 11 w Głogowie PCPPPiDN oraz Stowarzyszenie Petra.