Lapbook kreatywna metoda pracy z dziećmi – warsztaty metodyczne

Dnia 1 października w Ośrodku Doradztwa Metodycznego odbyły się warsztaty „Lapbook kreatywna metoda pracy z dziećmi – warsztaty metodyczne”
Niezwykle ciekawe szkolenie poprowadziła Pani Anna Mikołajczyk specjalista
ds. marketingu. Udział w warsztatach pozwolił nabyć podstawowe umiejętności tworzenia trójwymiarowej mapy pamięci, mapy myśli. Uczestnicy otrzymali dawkę merytoryczną informacji dotyczących poznania narzędzia zwanego Lapbook, tzw. teczki tematycznej. Lapbook, czyli „książka na kolanach” jest czymś w rodzaju teczki interaktywnej przypominającej teatrzyk mieszczący się na naszych kolanach, stąd właśnie jego nazwa. Lapbook można zrobić na dowolny temat np., o tradycjach świątecznych, literaturze itp. Prowadząca warsztat zaprezentowała najistotniejsze wiadomości dotyczące wykonania prac za pomocą różnych technik plastycznych, wykorzystując papier, włóczkę, bibułę, kolorowe kartki, zdjęcia, wykresy, opowiadania itp. Zdobytą wiedzę teoretyczną można było sprawdzić w praktyce. Na zakończenie poszczególne grupy zaprezentowały swoje dzieła. Warsztaty spotkały się z zainteresowaniem zarówno wśród katechetów jak i nauczycieli języka polskiego. Udział w warsztatach metodycznych potwierdzony został zaświadczeniem.

Alina Kowalewicz-społeczny doradca metodyczny ds. Katechezy