„Co nowego w edukacji wczesnoszkolnej?”.

W poniedziałek 28 maja 2018r. odbyła się konferencja metodyczna na temat „Co nowego w edukacji wczesnoszkolnej?”.
Nauczyciele zostali zapoznani z propozycjami zmian w procedurach awansu zawodowego, jak również systemu oceniania dorobku pracy. Zmiana dotyczy procedury awansu , w których nauczyciele będą mieli możliwość zaprezentowania swego dorobku komisji w toku rozmowy kwalifikacyjnej lub egzaminu. Zostaną zwolnieni z obowiązku dokumentowania (składania teczek z konspektami, działaniami edukacyjnymi). Tym samym zostały spełnione wcześniej składane przez MEN deklaracje o odchudzeniu dokumentacji.
Powiązanie ścieżki awansu zawodowego z oceną pracy nauczycieli pozwoli na uzależnienie jej długości od jakości pracy nauczyciela. Zmiana ta umożliwi premiowanie nauczycieli wyróżniających się jakością pracy. Wprowadzono również obligatoryjne terminy dokonywania oceny pracy nauczyciela.
Druga część spotkania została poświęcona obchodom 100 – lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Nauczycielom przedstawiono przykładowe projekty, strony internetowe i zagadnienia proponowane przez MEN- związane z omawianą tematyką. Uczestnicy spotkania otrzymali propozycje zestawu lektur do wykorzystania przy realizacji wyżej wymienionej tematyki. Obejrzeli fragmenty filmu poklatkowego przygotowanego przez uczniów klasy 3 ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Głogowie, pt. „Bohaterskie Misie” – Baśka Murmańska i Kapral Wojtek, oraz prace uczniów wykorzystane do realizacji projektu. W trakcie warsztatów plastycznych wykonywali kotyliony i kwiaty dla Niepodległej, wymieniali się sugestiami i propozycjami zagadnień realizowanych na terenie macierzystych szkół.
Podsumowaniem zajęć była przeprowadzona ankieta ewaluacyjna, jak również diagnoza potrzeb edukacyjnych na rok szkolny 2018/2019.

Arlena Kiziak