Szczecin stolicą anglistów z całej Europy

Od 25 lat Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Angielskiego w Polsce IATEFL Poland organizuje coroczny  międzynarodowy kongres w różnych miastach Polski. To największa i najbardziej prestiżowa konferencja metodyczna dla anglistów. Tym razem jubileuszowe sympozjum odbyło się w Szczecinie. Zgromadziło ponad 150 prelegentów z Europy oraz ponad 300 uczestników z całej Polski.

Sympozjum odbyło się w dniach 16-18 września 2016 r. Program obejmował wykłady, warsztaty, debaty, teleturnieje i  lekcje otwarte.  Tematyka była bardzo obszerna – od nauczania dzieci po nauczanie dorosłych języka biznesu.  Wiele miejsca poświęcono motywacji, multimedialności oraz metodom sprzyjającym rozwijaniu poszczególnych kompetencji kluczowych na lekcjach języka angielskiego. Nie zabrakło także sekcji dla metodyków.

Wśród zaproszonych gości warto wymienić Marjorie Rosenberg – prezeskę IATEFL, która prowadziła warsztaty o stylach uczenia się, Jacka Pyżalskiego, który udzielał praktycznych wskazówek dotyczących motywacji. Sekcje prowadzili także znani trenerzy związani z wydawnictwami językowymi oraz nauczyciele pracujący na różnych poziomach edukacyjnych. Wśród tych ostatnich miałam zaszczyt znaleźć się ja. W trakcie sympozjum przeprowadziłam zajęcia otwarte pt. Do you speak Ponglish – a lesson on language awareness.  Lekcja spotkała się z życzliwym przyjęciem nauczycieli i uczniów. Jej scenariusz, zaplecze teoretyczne  i ćwiczenia ukażą się w biuletynie pokonferencyjnym.

Zachęcam nauczycieli języka angielskiego do udziału w tak inspirującej formie doskonalenia zawodowego. Na zachętę dodam, że 26. IATEFL już za rok w Bielsku-Białej.

Ze swojej strony zaś miło mi będzie podzielić się z Państwem wiedzą zdobytą podczas sympozjum  na konferencji relacjonującej sympozjum oraz warsztatach metodycznych, na które to formy serdecznie zapraszam.

Urszula Majdańska-Wachowicz