Diagnoza szkolna – może nie samemu?

Monitorowanie podstawy programowej oraz badanie przyrostu wiedzy spędza sen z powiek wielu nauczycielom. Na szczęście dostępne są narzędzia, które pomagają usprawnić, ulepszyć i wnikliwie analizować wyniki uczniów, a jednocześnie indywidualizować pracę z uczniami.

Diagnoza szkolna wydawnictwa Pearson należy do tego typu narzędzi.  O jej zaletach i  praktycznym zastosowaniu opowiedziała Pani Beata Świtek – Doradca ds. Kluczowych Klientów wydawnictwa Pearson. Konferencja odbyła się 21 września 2016 r. w Ośrodku Doradztwa Metodycznego w Głogowie.

W pierwszej części spotkania zapoznałam uczestników z propozycjami szkoleniowymi na bieżący rok szkolny oraz poprosiłam o wskazanie tej tematyki, która powinna zostać poruszona na konferencjach i warsztatach. Przedstawiałam także kierunki polityki oświatowej państwa na dany rok szkolny. Dodatkowo zaprezentowałam ćwiczenie aktywizujące pt. Marsz to kąta!, które pomaga zintegrować zespół klasowy. Opis będzie dostępny w zakładce dobre praktyki.

Druga część spotkania była poświęcona omówieniu diagnozy szkolnej wydawnictwa Pearson. Następnie odbyły się konsultacje indywidualne.

Dziękuję uczestnikom za udział w konferencji. Zapraszam na kolejne szkolenia!

Urszula Majdańska-Wachowicz