• odm-podstawa
  • Ośrodek Doradztwa Metodycznego
    Ośrodek Doradztwa Metodycznego
  • Ośrodek Doradztwa Metodycznego
    Ośrodek Doradztwa Metodycznego
  • Ośrodek Doradztwa Metodycznego
    Ośrodek Doradztwa Metodycznego

W środę 10 kwietnia br. w Ośrodku Doradztwa Metodycznego odbyła się konferencja poświęcona ocenianiu. Prowadzącej najbardziej zależało, aby uczestniczący w konferencji nauczyciele  dokonali  autorefleksji własnego sposobu  oceniania, zastanowili się nad rolą kryteriów w ocenianiu, motywacją i  komunikacją w procesie nauczania. Podczas spotkania  byłą okazja, aby przypomnieć sobie funkcje oceny szkolnej,  cele oraz pułapki oceniania. Ocenianie… Czytaj wiecej →

Pod takim tytułem 13 marca br. we Wrocławiu odbyła się konferencja, w której wzięli udział nauczyciele  sieci współpracy i samokształcenia wspierający ucznia zdolnego. Konferencję zorganizował Instytut Talentów FLASHPOINT, a dotyczyła ona funkcjonowania w świecie VUCA. Akronim słowa VUCA pochodzi z języka angielskiego i swoją genezę ma w terminologii wojskowej. VUCA pochodzi od słów: volatility, czyli… Czytaj wiecej →

Finał konkursu „W pogoni za indeksem” w dniu 24 kwietnia 2019 zostaje odwołany. Informacja o nowym terminie oraz miejscu przeprowadzenia tego konkursu zostanie umieszczona na stronie internetowej ODM oraz przesłana do zainteresowanych szkół po zakończeniu akcji protestacyjnej w placówkach oświatowych powiatu głogowskiego. Koordynatorzy konkursu „W pogoni za indeksem”

Dnia 3 kwietnia 2019 w Szkole Podstawowej nr 2 w Głogowie spotkali się finaliści Powiatowego Konkursu Matematycznego na poziomie szkół podstawowych. W etapie tym uczestniczyło 33 uczniów z 12 szkół podstawowych powiatu głogowskiego i polkowickiego wyłonionych po eliminacjach szkolnych, które odbyły się 12 grudnia 2018r. Zdecydowana większość to uczniowie klas ósmych i siódmych ,  ale… Czytaj wiecej →

Znamy już finalistów X edycji  Powiatowego  Konkursu  „W pogoni za indeksem”, który objął  Honorowym Patronatem Kurator Dolnośląski. Przedsięwzięcie  cieszy się  dużym uznaniem w środowisku lokalnym. Głównym jego celem jest stworzenie płaszczyzny pozytywnej i twórczej rywalizacji uczniów, budowanie poczucia własnej wartości młodego pokolenia, integrowanie środowiska edukacyjnego oraz popularyzowanie i pogłębianie wiedzy. W drugim etapie konkursu wzięło… Czytaj wiecej →

Scroll To Top