W ubiegłym tygodniu grupa nauczycieli powiatu Głogów ukończyła 8- godzinny kurs pn ,,Wprowadzenie do Office 365’’, który cieszył się dużym zainteresowaniem. Szkolenie poprowadził Maciej Tyran – dyrektor ds rozwoju rynku edukacyjnego w firmie Advisor Sp. z o.o. Sp.K, prekursor rozwiązań internetowych dla edukacji. Przeszkolonym nauczycielom życzymy owocnej pracy w zdalnym nauczaniu.

21 października odbyła się konferencja naukowo- dydaktyczna pt ,,Polska i polszczyzna profesorskim okiem’’. Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego we współpracy z Głogowską Edukacją Kresową, przy honorowym patronacie Starosty Głogowskiego i Prezydenta Miasta Głogowa, zorganizował spotkanie online dla samorządowców, dyrektorów, nauczycieli, uczniów głogowskich szkół i ościennych powiatów. Autorytety w dziedzinie historii: prof. Stanisław Nicieja i języka polskiego… Czytaj wiecej →

Szanowni Państwo, ze względu na to, że obecnie szkolenia odbywają się w formie zdalnej, konferencja Let’s Stick Together. Sticky notes in the English classroom odbędzie się 29.10.2020r. w serwisie ZOOM. Kody otrzymają Państwo po rejestracji. Serdecznie zapraszam nauczycieli języka angielskiego i innych nauczycieli zainteresowanych tematyką spotkania. Urszula Majdańska-Wachowicz  

Wielokrotnie zadawano mi pytania: jak i za co oceniać ucznia na lekcji wf, aby nie było problemu z wystawieniem oceny semestralnej lub rocznej. Poszukałam tu i tam i postanowiłam przytoczyć kilka ciekawych artykułów i wypowiedzi na ten temat. Sama uważam, że na sposób oceniania na lekcjach wf największy wpływ ma sam nauczyciel i to co zapisał… Czytaj wiecej →

Dnia 15 października 2020 odbyło się konferencja szkoleniowo-warsztatowa “Lernmöglichkeiten gestalten – Kształtowanie przestrzeni uczenia się i nauczania”. Szkolenie skierowane było do nauczycieli, którzy chcą w pełni wykorzystać potencjał sali lekcyjnej, aby zwiększyć efektywność uczenia się uczniów oraz prowadzić atrakcyjne lekcje języka niemieckiego tworząc sobie i swoim uczniom odpowiednią przestrzeń do nauki. Zajęcia poprowadziła Małgorzata Kupis… Czytaj wiecej →

Szanowni Państwo zapraszamy 21 października 2020 r. o godzinie 11:00 na KONFERENCJĘ  NAUKOWO- DYDAKTYCZNĄ  „POLSKA   I   POLSZCZYZNA   PROFESORSKIM   OKIEM”  z udziałem prof. Jerzego  Bralczyka    i  prof. Stanisława Sławomira Niciei   która zostanie przeprowadzona w formie ONLINE zmiana formy  konferencji z trybu stacjonarnego na tryb online podyktowana jest stanem epidemii w naszym kraju  w celu zachowania zasad… Czytaj wiecej →

Scroll To Top
Skip to content