Serdecznie zapraszam nauczycieli wychowania fizycznego na warsztaty szkoleniowe z piłki siatkowej. Jest to II edycja warsztatów w Głogowie z Volley Academy. Beata Bielska – doradca metodyczny

„Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata. Szkoła winna zapewni każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotować go do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości. ” Nauczyciel… Czytaj wiecej →

Konferencja otwarcia nowy rok szkolny odbyła się 29.09.2021 w PODM Głogów wzięli w niej udział nauczyciele wychowania fizycznego z różnych typów szkół z powiatu głogowskiego. Na konferencji zaprezentowano szczegółowo ofertę szkoleniową PODM Głogów na rok szkolny 2021/2022 oraz sposoby zapisu na poszczególne formy. W czasie konferencji omówiono zasoby dobrych praktyk zamieszczone na stronie PODM oraz… Czytaj wiecej →

Scroll To Top
Skip to content