• odm-podstawa
  • Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego
    Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego
  • Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego
    Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego
  • Powiatowy  Ośrodek Doradztwa Metodycznego
    Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego

Każdy nauczyciel marzy o tym, aby indywidualizacja nauczania była możliwa. Jak to zrobić w 25-osobowej klasie? Czy może to zrobić jeden nauczyciel? Pewne pomysły na realizację tego wyzwania pojawiły się na konferencji dla nauczycieli, która odbyła się 21 maja 2019 r. w Ośrodku Doradztwa Metodycznego w Głogowie. Zorganizowała ją i poprowadziła Teresa Walczak doradca metodyczny… Czytaj wiecej →

Zaburzenia ze spektrum autyzmu są całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, a co za tym idzie, dotykają każdej sfery funkcjonowania dziecka. Nadrzędnym celem prowadzenia wszelkich oddziaływań edukacyjno-terapeutycznych w odniesieniu do tej grupy dzieci jest nauczenie ich w miarę samodzielnego funkcjonowania w życiu codziennym, planowe i systematyczne uczenie strategii radzenia sobie z najbardziej podstawowymi aktywnościami. W celu objęcia podopiecznych… Czytaj wiecej →

15 maja 2019r. w Centrum Konferencyjno – Wystawienniczym w Zamku Książąt Głogowskich odbyło się uroczyste podsumowanie i rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Wielkanocne pisanki”. Organizatorami konkursu był Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Głogowie oraz Muzeum Archeologiczno – Historyczne w Głogowie. Przedmiotem konkursu były przestrzenne, dowolnej wielkości pisanki i jajka wielkanocne, wykonane i zdobione różnymi technikami. Konkurs odbywał… Czytaj wiecej →

Dyrektor Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie zaprasza doradców zawodowych, pedagogów i nauczycieli realizujących zadania z zakresu doradztwa zawodowego w szkole, na spotkanie Sieci Współpracy i Samokształcenia. Spotkanie odbędzie się 28.05.2019 r. w siedzibie Ośrodka Doradztwa Metodycznego przy ul. Jedności Robotniczej 38. Początek spotkania o godz. 12:00, przewidywany czas trwania spotkania… Czytaj wiecej →

Dyrektor Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli serdecznie zaprasza nauczycieli na  konferencję metodyczną: Diabeł tkwi w szczegółach…. czyli o indywidualizacji Dostosowanie nauczania do potrzeb i możliwości pojedynczego ucznia. Każdy nauczyciel  marzy o tym, aby indywidualizacja była możliwa. Jak to zrobić w 25-osobowej klasie? Czy może to zrobić jeden nauczyciel? Pewne pomysły na… Czytaj wiecej →

Dnia 25 kwietnia 2019 r. w Bibliotece Pedagogicznej w Głogowie odbyły się warsztaty dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego. Celem zajęć było kształcenie kompetencji nauczycieli w zakresie nauki programowania w klasach I-III oraz przygotowanie do kształcenia u dzieci postaw i umiejętności kluczowych dla myślenia komputacyjnego (algorytmicznego). Spotkanie zostało podzielone na trzy części. W pierwszej nauczyciele… Czytaj wiecej →

Scroll To Top