We wtorek 21 maja 2019 roku uczniowie klasa 1a ze Szkoły Podstawowej nr 2 gościli w Bibliotece Pedagogicznej w Głogowie. Uczestniczyli w zajęciach z edukacji regionalnej – „Głogów – moje miasto” przeprowadzonych przez p. Agnieszkę Skrycką. Zajęcia obserwowała pani Mariola Karwan starszy wizytator Dolnośląskiego Kuratorium we Wrocławiu oraz dyrektor PCPPP i DN w Głogowie pani… Czytaj wiecej →

Asertywność jest umiejętnością nabytą – oznacza to, że nikt nie rodzi się z gruntu asertywny, a raczej w toku relacji z innymi lepiej lub gorzej rozwija tę umiejętność. Ludzie bardzo różnią się pod względem zdolności do bycia asertywnymi i nierzadko rozwijają się w kierunku znacznej uległości lub znacznej roszczeniowości wobec innych. Niewątpliwie osoby, które potrafią… Czytaj wiecej →

Doświadczenia krajów wysoko rozwiniętych wskazują, że skutkiem wprowadzenia TIK do edukacji jest ewolucja dotychczasowego modelu kształcenia. Internet to dzisiaj jeden z najpopularniejszych kanałów nauki. Jest dla uczniów miejscem spotkań i dyskusji, źródłem informacji i materiałów do ćwiczeń. Jednak, aby uczeń dobrze korzystał z tak bogatego i wszechstronnego medium, potrzebuje moderatora. Może i powinien nim być współczesny nauczyciel…. Czytaj wiecej →

Dyrektorzy wszystkich typów szkół Dyrektor Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie serdecznie zaprasza nauczycieli wychowania fizycznego, edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej na konferencję metodyczno – szkoleniową z tańca pt.: „Tworzenie własnych układów choreograficznych do utworów muzycznych” Konferencja metodyczno – szkoleniowa skierowana jest do nauczycieli pracujących z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym lub przedszkolnym, nauczycieli… Czytaj wiecej →

Dnia 27 maja 2019r. odbył się w Szkole Podstawowej nr 13 im. Orląt Lwowskich w Głogowie Międzypowiatowy Konkurs Języka Niemieckiego. Konkurs ten odbywa się w naszej szkole już od ośmiu lat, jednak pierwszy raz w tym roku odbył się dla dwóch poziomów klas szkół podstawowych: poziom podstawowy i poziom rozszerzony. Organizatorem konkursu z ramienia szkoły… Czytaj wiecej →

Znamy już wyniki Konkursu z Języka Niemieckiego „Deutsch ist einfach!”, który odbył się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej  w Głogowie.  Konkurs, zagadnienia oraz test przygotowała pani Anna Akielaszek-Witczak we współpracy z doradcą metodycznym języka niemieckiego panią Alicja Skoczylas. Wzięło w nim udział siedemdziesięciu dwóch uczniów szkół podstawowych i gimnazjów oraz sześćdziesięciu siedmiu uczniów szkół średnich. Zainteresowanie konkursem… Czytaj wiecej →

Scroll To Top