• odm-podstawa
  • Ośrodek Doradztwa Metodycznego
    Ośrodek Doradztwa Metodycznego
  • Ośrodek Doradztwa Metodycznego
    Ośrodek Doradztwa Metodycznego
  • Ośrodek Doradztwa Metodycznego
    Ośrodek Doradztwa Metodycznego

Pełnienie roli nauczyciela dzieci ze SPE wymaga pewnych specyficznych umiejętności interpersonalnych. Należy do nich umiejętność komunikowania się, a więc przekazywanie informacji i wiadomości słowem, ale także niewerbalnie: gestem, mimiką itp. Porozumiewanie się za pomocą słów cechuje precyzja komunikatu, natomiast sygnały niewerbalne odsłaniają emocje towarzyszące słowom. Istotnym obszarem pracy nauczycieli pracujących z dzieckiem ze SPE jest… Czytaj wiecej →

„ADHD jest prawdziwym zaburzeniem, rzeczywistym problemem, a często poważną przeszkodą. Może złamać serce i zszargać nerwy.” Russell Barkley Dziecko z ADHD jest poważnym wyzwaniem dla nauczycieli. Specyficzne zachowania tych dzieci wprowadzają chaos i dezorganizację, a przez swoją powtarzalność są szczególnie męczące i irytujące. Samemu dziecku z ADHD też nie jest łatwo funkcjonować na terenie placówki…. Czytaj wiecej →

Dnia 25 marca 2019r. w Szkole Podstawowej nr 3 w Głogowie odbyła się konferencja metodyczno–szkoleniowa na temat „Zabawy z mocowaniem i elementami judo – jako ciekawa lekcja wf”. Celem szkolenia było: przedstawienie zabaw ruchowych z mocowaniem i elementami judo. Przypomnienie starych zabaw, ukazanie sposobów modyfikacji i dostosowanie ich do trudnych warunków bazowych oraz sprzętowych poszczególnych szkół. W szkoleniu… Czytaj wiecej →

W związku z wyjątkowym rokiem w oświacie, w którym dwa roczniki jednocześnie ubiegać będą się o przyjęcia do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych,  na spotkanie Sieci Współpracy i Samokształcenia doradców zawodowych i nauczycieli realizujących zadania  z zakresu doradztwa zawodowego, które odbyło się 19 marca 2019 r. w Ośrodku Doradztwa Metodycznego w Głogowie  zaprosiliśmy  Panią Arlettę Haniewicz-Czerwiec… Czytaj wiecej →

Dnia  12 marca w Szkole Podstawowej nr 2 w Głogowie  odbyły się warsztaty dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Celem zajęć było  kształcenie kompetencji nauczyciela w zakresie  nauki programowania w klasach I-III oraz przygotowanie do  kształcenia  u dzieci postaw i umiejętności kluczowych dla myślenia komputacyjnego (algorytmicznego). Spotkanie zostało podzielone na trzy części. W pierwszej części nauczyciele zostali zapoznani … Czytaj wiecej →

Dnia 20 marca 2019 r. w Bibliotece Pedagogicznej w Głogowie odbył się III etap Konkursu Recytatorskiego uczniów klas I – III.  Organizatorem konkursu było  Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w  Głogowie. Do konkursu przystąpiło 18  uczniów ze  szkół powiatu głogowskiego i polkowickiego ( 9 uczniów wyłonionych w II etapie  Powiatowego Konkursu Recytatorskiego klas… Czytaj wiecej →

Scroll To Top