Lekcja otwarta Gry i zabawy ruchowe z wykorzystaniem pachołków treningowych

20 marca 2024r. w Szkole Podstawowej w Jerzmanowej odbyła się lekcja otwarta z wychowania fizycznego dla klasy I. W czasie zajęć uczniowie poznali gry i zabawy ruchowe kształtujące rożne cechy motoryczne: skoczność, gibkość, szybkość, równowagę i koordynację. Zastosowano dwie metody pracy:
• metoda zabawowo – naśladowcza
• metoda bezpośredniej celowości ruchu
Lekcja miała na celu rozwijanie sprawności fizycznej uczniów, ale była również połączeniem ćwiczeń ruchowych z myśleniem logicznym. Dzieci oprócz zadań ruchowych musieli współdziałać w zespole i rozwiązywać zadania „planszowe”, planować i podejmować dobre, racjonalne decyzje, aby wspólnie rozwiązać zadania i wykonać prawidłowo ćwiczenie. Rozwijanie logicznego myślenia – to połączenie nauki z zabawą, w czasie której dziecko musi myśleć, podejmować decyzje i przewidywać kroki przeciwników; taka zabawa jest dobrym sposobem również na wspólne spędzenie czasu razem i integrację zespołu klasowego.

Lekcję poprowadziła Beata Bielska, doradca metodyczny wychowania fizycznego