Czytanie wrażeniowe. Innowacyjny model czytania dzieciom tekstów literackich.

Czytanie wrażeniowe to koncepcja opracowana przez Małgorzatę Swędowską, która swoją wiedzą i doświadczeniem dzieliła się z nauczycielami powiatu głogowskiego, podczas szkolenia, które odbyło się w Bibliotece Pedagogicznej w Głogowie.
Cieszę się, że szkolenie stało się inspiracją dla nauczycieli. Dowodem tego są zajęcia otwarte przeprowadzone 21 maja br. przez Panią Stanisławę Szynkarek w Przedszkolu Publicznym nr 3 w Głogowie.
Zajęcia zostały opracowane w oparciu o opowiadanie Przemysława Wechterowicza – „Uśmiech dla żabki”. Były świetną ilustracją, jak czytanie wrażeniowe wygląda w praktyce. Wprowadzeniem były zabawy, mające na celu wzbudzenie zaciekawienia dzieci. Bose stopy, niebieski materiał, tajemnicze pudełko i zabawa zagadka „Jakie zwierzę mam na myśli” doprowadziły dzieci do odgadnięcia podmiotów z tytułu opowiadania – uśmiechu i żabki. Przed rozpoczęciem czytania nauczycielka i dzieci wypowiadały trzy razy hasło – Zróbmy ładne koło, chwyćmy się za ręce, uśmiechnijmy się do siebie, nie trzeba nic więcej i wtedy książka się otworzyła. Dzieci usiadły wokół niebieskiego materiału, który imitował staw. Uważnie słuchały tekstu czytanego przez panią Stanisławę, ponieważ musiały każdorazowo na słowo „uśmiech” reagować promiennym wyrazem twarzy, a na słowo „żabka” kumkaniem. Po zakończeniu czytania dzieci podawały swoje propozycje tytułu tego opowiadania. Koncepcji było mnóstwo, min. „Uśmiech chodzi po lesie”, „Uśmiechnięte zwierzęta”, „Mama i żabka”, „Uśmiechnięta żabka”. Opowiadały również na pytania dotyczące tekstu:
– Co miłego i mądrego było w tej historii? Najczęstszej padały odpowiedzi: zwierzęta sobie pomagały, zwierzęta się do siebie uśmiechały.
– Kto z tej opowieści był najbardziej do Was podobny i dlaczego? Sześciolatki wskazywały najczęściej żabkę, która tęskniła za mamą, ale wymieniały też psa, który szybko biegał i liska, którego mama wołała na obiad.
Szczęśliwe zakończenie opowiadania mali słuchacze świętowali tańcem i zabawą przy piosence – „Żabi koncert”. Dowodem na kreatywność i pomysłowość dzieci była burza mózgów, która odbyła się na podsumowanie zajęć. „Wróbelki”(nazwa grupy przedszkolnej), miały opowiedzieć w jaki inny sposób, niż ten podany w tekście, można przekazać uśmiech. Najczęściej wymienianymi drogami przekazania uśmiechu były komunikatory internetowe i serwisy społecznościowe – whatsapp i facebook. Innym podany sposób, to emotka wysłana smsem Jedna odpowiedź dotyczyła wysłania uśmiechu tradycyjnym listem.
Na koniec dzieci wykonały uśmiechy z wykorzystaniem nakrętek od słoików i plasteliny. Młodzi uczestnicy zajęć najczęściej deklarowały, że swoją „uśmiechniętą” pracę chcą przekazać mamie. Ale wśród osób, które dzieci chciały obdarować znaleźli się też tatusiowie, rodzeństwo i panie z grupy.

Bardzo dziękuję Pani Stanisławie Szynkarek za przygotowanie i przeprowadzenie zajęć.
Arlena Kiziak, doradca metodyczny w PODM w Głogowie

Konspekt zajęć, przeczytaj
Recenzja książki, przeczytaj