Powtórki na koniec roku szkolnego i nie tylko

Koniec roku szkolnego to dla nas nauczycieli ogromne wyzwanie. Z jednej strony niska frekwencja na zajęciach, z drugiej oczekiwania uczniów, że skoro już przyszli, to chcieliby się dobrze bawić. Do tego dochodzi jeszcze nasza obawa, czy zrealizowaliśmy wszystko z podstawy programowej. Dzisiejsze spotkanie nauczycieli pracujących w sieci Nauczyciel Przyszłości miało na celu przedstawienie nauczycielom, że można połączyć dobrą zabawę z powtórzeniem materiału tak, aby obie strony były zadowolone. Podczas zajęć została przestawiona aplikacja Blooket i możliwość tworzenia w niej interaktywnych quizów oraz wykorzystanie formularzy Google do tworzenia escape room. Bardzo dziękuję nauczycielom za zaangażowanie podczas warsztatów.
Iwona Rogowska
doradca metodyczny, koordynator sieci