PRZYGODY Z MUZYKĄ – WIOSNA

4 i 6 marca br. w Szkole Podstawowej nr 2 w Głogowie odbyły się warsztaty taneczno – muzyczne „Przygody z muzyką – Wiosna”. Zajęcia przeprowadzała Monika Kluza, trenerka Centrum Edukacji Artystycznej Muzylek Moni. Wzięło w nich udział blisko 80 nauczycieli z przedszkoli i szkół podstawowych.
Celem spotkania było doskonalenie i poszerzanie wiedzy merytorycznej oraz wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela. Ukazanie celowości kształtowania estetyki i harmonii ruchu, wyczucia rytmu, wyobraźni twórczej, rozwijania uzdolnień tanecznych oraz wrażliwości na piękno i dźwięk.
Prowadząca zapoznała uczestników spotkania ze zbiorem autorskich wiosennych piosenek, choreografią do nich oraz zestawem zabaw integracyjnymi na dobry początek dnia. Następnie trenerka omówiła i przedstawiła propozycje zabaw pozwalających na wyciszenie, rozluźnienie i skupienie uwagi. Nauczyciele również obejrzeli i przećwiczyli opracowania instrumentalne utworów muzycznych, przykłady zabaw rytmicznych z wykorzystaniem instrumentów perkusyjnych. Wysłuchali bajek: „Opowieść wiosenna o małej Lili”, „Święto Rodziny” oraz poznali piosenki, utwory, ich opracowania chorograficzne, które można wykorzystać planując inscenizację w szkole lub przedszkolu.
Każdy uczestnik warsztatu otrzymał certyfikat, książkę z zestawem scenariuszy zajęć oraz dwie autorskie płyty CD. Pomysły ze szkoleń po niewielkiej modyfikacji można wykorzystywać przez cały rok.
Dziękuję uczestnikom warsztatów za obecność, mile spędzony czas oraz wspólną zabawę.

Arlena Kiziak – doradca metodyczny edukacji wczesnoszkolnej.

Fotorelacja, zobacz