Diabeł tkwi w szczegółach…. czyli o indywidualizacji

Dyrektor

Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego
i Doskonalenia Nauczycieli serdecznie zaprasza

nauczycieli na  konferencję metodyczną:
Diabeł tkwi w szczegółach…. czyli o indywidualizacji

Dostosowanie nauczania do potrzeb i możliwości pojedynczego ucznia. Każdy nauczyciel  marzy o tym, aby indywidualizacja była możliwa. Jak to zrobić w 25-osobowej klasie? Czy może to zrobić jeden nauczyciel? Pewne pomysły na realizację tego wyzwania pojawią się na spotkaniu.

W programie:

  1. Indywidualizacja nauczania kłopotem nauczyciela?
  2. Uczeń – jego rola w określeniu stopnia indywidualizacji.
  3. Przykłady rozwiązań metodycznych.

data :21.05. 2018r. –  godz. 1530-1700

miejsce: sala wykładowa Ośrodka Doskonalenia Metodycznego
w Głogowie ul. Jedności Robotniczej 38

prowadzący: doradca metodyczny
Teresa Walczak

Prosimy o potwierdzanie udziału do dnia  17 maja 2019 r. telefonicznie pod nr tel. 76-838-42-93 lub na adres szkolenia@pcpppidn.eu

Więcej informacji na stronie Szkolenia 2018/2019