Szkolenia 2020/2021

Aktualne szkolenia


Konferencje – formy bezpłatne – zgłoszenia telefoniczne


Szkolenia – formy płatne

Lp. Nazwa wydarzenia Data
1  Szkolenie stacjonarne “Wykorzystanie Office 365 w edukacji zdalnej w szkole podstawowej i ponadpodstawowej”. 30.09, 5.10, 12.10.2020 r
2 Kurs doskonalący “AUTYZM – ZROZUMIEĆ I POMAGAĆ”.

„AUTYZM – ZROZUMIEĆ I POMAGAĆ” – Informacja

6.10.2020r. godz. 15:30
3 Szkolenie ONLINE “Jak rozwijać kompetencje emocjonalne”. 28.09.2020 r.
4 Warsztaty stacjonarne “Myślenie wizualne w edukacji” 29.09.2020 r.
5 Warsztat metodyczny pt.”Innowacja pedagogiczna w nauczaniu po reformie oświaty” 20.10.2020 r.
6 Warsztat metodyczny „Nastolatki to przybysze z innej galaktyki.Poznajichjęzyk i zacznij się z nimi skutecznie komunikować”. 22.10.2020 r.
7 Warsztat metodyczny „Współpraca z „trudnymi” rodzicami”. 27.10.2020 r.
8 Warsztat metodyczny „Uczeń z zaburzeniami zachowania w klasie masowej”. 28.10.2020 r.
9 Szkolenie online “Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego – zakończenie stażu”. Forma do odtworzenia – aktywna 7 dni od uzyskania linku szkolenie online do odtworzenia
10 Szkolenie online “Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego – zakończenie stażu”. Forma do odtworzenia – aktywna 7 dni od uzyskania linku szkolenie online do odtworzenia
11 Warsztat szkoleniowy pt.”Poznajemy środowisko Baltie – nauka programowania w klasach I-III” 15.10.2020 r. (wtorek) – godz. 15.00 – 17.15
12 Warsztat metodyczny dla nauczycieli wychowania fizycznego pt.”Speed-ball innowacyjny sport 20 października 2020r. (wtorek) od godz. 13:30
13 Szkolenie pt. “Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania” 27.10.2020 r. – godz. 15.00 (6 godz. dydaktycznych)