Szkolenia 2020/2021

Aktualne szkolenia


Konferencje – formy bezpłatne

Lp. Nazwa wydarzenia Data

Szkolenia – formy płatne

Lp. Nazwa wydarzenia Data
1 OFERTA SZKOLEŃ ZGODNIE Z WYTYCZNYMI MEiN
dotyczącymi działań skierowanych do uczniów, rodziców oraz nauczycieli po powrocie do szkół i placówek po nauczaniu zdalnym.
Termin i godziny do ustalenia ze szkołą/placówką
2 Druga oferta szkoleń w oparciu o wytyczne MEiN dotyczące wsparcia szkół i placówek odnośnie spraw wychowawczych, stanów emocjonalnych, pokonywania lęku, stresu oraz budowania na nowo relacji interpersonalnych. do uzgodnienia (rok szkolny 2021/2022)
3 Warsztaty szkoleniowe EXCEL OD PODSTAW. PO ZEBRANIU GRUPY
4 Szkolenie dla nauczycieli Edukacja dla Bezpieczeństwa “PIERWSZA POMOC” Maj – Czerwiec 2021
5 Szkolenie dla pedagogów i psychologów nt. „Wsparcie zdrowia psychicznego uczniów oraz adaptacja do warunków społecznych po powrocie do tradycyjnego nauczania” Termin i godziny do ustalenia po zebraniu grupy
6 Szkolenie dla Rad Pedagogicznych szkół “Wsparcie zdrowia psychicznego uczniów oraz adaptacja do warunków społecznych po powrocie do tradycyjnego nauczania” Termin i godziny do ustalenia ze szkołą/placówką
7 Zdalne narzędzia pracy z uczniem CANVA w edukacji i JAMBOARD Termin i godziny do ustalenia ze szkołą/placówką
8 Szkolenie online “Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego – zakończenie stażu”. Forma do odtworzenia – aktywna 7 dni od uzyskania linku szkolenie online do odtworzenia
9 Szkolenie online “Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego – zakończenie stażu”. Forma do odtworzenia – aktywna 7 dni od uzyskania linku szkolenie online do odtworzenia