KONFERENCJA METODYCZNO – SZKOLENIOWEJ „Zabawy z mocowaniem i elementami judo – jako ciekawa lekcja wf”.

Dnia 25 marca 2019r. w Szkole Podstawowej nr 3 w Głogowie odbyła się konferencja metodyczno–szkoleniowa na temat „Zabawy z mocowaniem i elementami judo – jako ciekawa lekcja wf”. Celem szkolenia było: przedstawienie zabaw ruchowych z mocowaniem i elementami judo. Przypomnienie starych zabaw, ukazanie sposobów modyfikacji i dostosowanie ich do trudnych warunków bazowych oraz sprzętowych poszczególnych szkół. W szkoleniu wzięło udział 24 nauczycieli wychowania fizycznego i edukacji przedszkolnej. Zabawy przygotowała i poprowadziła Barbara Mastej – Zaorska – nauczyciel wychowania fizycznego SP 3 Głogów, instruktor judo.

W programie konferencji znalazły się:

  1. zabawy na bazie metody ruchu rozwijającego wg. Weroniki Sherborne,
  2. zabawy ruchowe z mocowaniem,
  3. wykorzystanie elementów judo na lekcji wf: nauka trzymań, walka w parterze,
  4. stare zabawy w nowej odsłonie.

W czasie konferencji prowadząca przedstawiła zabawy z mocowaniem. Wskazała sposoby realizacji ćwiczeń ze współćwiczącym, omówiła zasady bezpieczeństwa w trakcie realizowania takich zadań. Prowadząca podkreślała, że adresatami przedstawionych zabaw mogą być uczniowie w różnym wieku.

Kolejna część szkolenia poświęcona była ćwiczeniom według metody W. Sherborne. Podstawowe założenia metody to rozwijanie przez ruch:

  1. świadomość własnego ciała i usprawniania ruchowego,
  2. świadomość przestrzeni i działania w niej,
  3. dzielenia przestrzeni z innymi ludźmi i nawiązywaniu z nimi bliskiego kontaktu.

Udział w ćwiczeniach metodą W. Sherborne ma na celu stworzyć dziecku okazję do poznania własnego ciała, usprawniania motoryki, poczucia swojej siły, sprawności
i w związku z tym możliwości ruchowych. Ponieważ dzięki temu zaczyna mieć ono zaufanie do siebie, zyskuje też poczucie bezpieczeństwa. Podczas ćwiczeń ruchowych dziecko może poznać przestrzeń, w której się znajduje, przestaje ona być dla niego groźna. Dlatego dziecko czuje się w niej bezpiecznie, staje się bardziej aktywne, przejawia większą inicjatywę i może być twórcze.

 

Następna część konferencji poświęcona była – judo. Prowadząca krótko zapoznała ćwiczących z filozofią oraz z pierwszą zasadą judo.

JUDO jest nie tylko sportem, ale całą filozofią i sposobem życia.

I ZASADA: „Ustąp, aby zwyciężyć” –zasada ta mówi o tym, że nie należy na siłę starać się pokonać przeciwnika, lecz wykorzystać jego własną siłę przeciwko niemu.

Gdy przeciwnik pcha – pociągnąć go; gdy ciągnie – pchnąć go”.

JUDO znaczy dosłownie „ delikatny sposób” , „łagodna droga” , a KODOKAN znaczy

„szkoła studiowania tego sposobu”.

JU – oznacza misterny, łagodny, delikatny

DO – oznacza drogę, sposób, zasadę

Przedstawione zabawy na pewno wpłyną na uatrakcyjnienie zajęć z wychowania fizycznego, biorący czynny udział nauczyciele bardzo dobrze się bawili, zabawy były proste, ciekawe, a przy tym wprowadzające wszystkich uczestników w dobry nastrój.

Uczestniczący nauczyciele w arkuszu ewaluacyjnym podkreślali szeroki wachlarz zabaw, ich różnorodność i praktyczność. Ponadto wielokrotnie wymieniano: profesjonalne prowadzenie konferencji, kompetencje i merytoryczne przygotowanie zajęć. Duże zaangażowanie prowadzącej i ćwiczących nauczycieli wpłynęło na dobre tempo szkolenia i miłą atmosferę. Zaproponowane zabawy były nieznane uczestnikom szkolenia, stanowiły ciekawą propozycję do realizacji na własnych zajęciach ruchowych.

Uczestnicy wyrazili chęć wzięcia udziału w szkoleniach na temat: tańców, gier i zabaw ruchowych, gier zespołowych, gier rekreacyjnych w terenie, gimnastyki i LA.