Baw się i ucz

Co jest ważne we współczesnej szkole? Nastawienie na wyniki? Rankingi? A może w edukacji chodzi o coś zupełnie innego – kreatywność, sztukę  komunikowania się, innowacyjność, rozumienie świata i samego siebie? Co się tak naprawdę  w życiu liczy? Jak często zadajemy sobie te pytania pracując z naszymi uczniami i to niezależnie od ich wieku? Czy można znaleźć sposób na rozbudzenie zainteresowania nauką i dotarcie do każdego ucznia? Wszyscy doskonale wiemy, że uczenie się jest łatwiejsze, gdy uczeń będzie aktywny  i zmotywowany. Co mu może w tym pomóc ? Poczucie sensu tego, co robi,  uwzględnianie jego potrzeby i zainteresowań, zaangażowanie  emocjonalne, branie udziału w planowaniu i podejmowaniu decyzji, możliwość zrealizowania własnych pomysłów. Celem warsztatu było pobudzenie nauczycieli do refleksji nad własnym warsztatem pracy, przedstawienie pomysłów na dobry początek lekcji, pokazanie możliwości adaptacji popularnych gier na użytek własnego przedmiotu.  Uczestnicy warsztatów mogli przekonać się, że czasami niewiele potrzeba, aby sprawić efekt WOW, a zajęcia stały się zabawą.

Dziękuję wszystkim uczestnikom za aktywny udział w warsztatach.

Iwona Rogowska