XXXII Regionalny Konkurs Recytatorski Placówek Specjalnych i Integracyjnych pod hasłem „LAS”

24 kwietnia 2024 r. w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych w Głogowie odbył się XXXII Regionalny Konkurs Recytatorski Placówek Specjalnych i Integracyjnych
pod hasłem: „Las”. Konkurs adresowany był dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną. Został zorganizowany przez Zespół Placówek Szkolno –Wychowawczych oraz Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Głogowie. Celem konkursu była prezentacja i upowszechnianie żywego słowa, dostarczanie dzieciom i młodzieży możliwości przeżywania doznań artystycznych, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień artystycznych oraz stwarzanie możliwości autoprezentacji i umacniania poczucia własnej wartości. W konkursie wzięło udział 28 uczestników reprezentujących placówki z Głogowa, Lubina, Legnicy, Bolesławca (przedszkola specjalne i integracyjne, szkoły specjalne, szkoły podstawowe
z oddziałami integracyjnymi, warsztaty terapii zajęciowej). Jury w trakcie oceny kierowało się następującymi kryteriami: dobór repertuaru, interpretacja utworu, ogólny wyraz artystyczny, czas recytacji. Konkurs był szansą dla dzieci i młodzieży na przeżywanie doznań artystycznych, autoprezentację i rywalizację w przyjaznej atmosferze. Zmagania uczestników przebiegały w miłej i serdecznej atmosferze. Dużą atrakcją konkursu były występy Zespołu Sygnalistów Myśliwskich „Cietrzew” z Zespołu Szkół Przyrodniczych i Branżowych
w Głogowie. Laureaci będą reprezentowali region podczas XXXII Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Placówek Specjalnych i Integracyjnych w Wałbrzychu (20.05.2024 r.).