Technologie w edukacji, czyli o kompetencjach cyfrowych i informacyjnych nauczycieli oraz uczniów

W środę 10 kwietnia odbyła się kolejna konferencja dla nauczycieli poświęcona kompetencjom kluczowym, tym razem dotyczyła kompetencji cyfrowych. Konferencję poprowadziła pani Beata Malentowicz, edukator Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej. Nauczyciele spotkali się na platformie clickmeeting. Był to czas na refleksję jak powinna wyglądać szkoła w XXI wieku i jakie kompetencje powinniśmy ćwiczyć z naszymi uczniami. Prowadząca uzmysłowiła nauczycielom jak ważna jest technologia informacyjno-komunikacyjna na każdym etapie procesu nauczania począwszy od przedstawienia celów lekcji poprzez przygotowanie materiałów na zajęcia, zamieszczenie ich i udostępnienie uczniom, po tworzenie informacji zwrotnej, podsumowanie wiedzy oraz współdzielenie zasobów. Stosując TIK możemy skrócić nasz czas przygotowania się do zajęć, jednocześnie uatrakcyjniając je. Rozwijająca się sztuczna inteligencja i zmiany jakie zachodzą w XXI wieku pokazuje na co warto zwrócić uwagę w szeroko rozumianym procesie kształcenia. Nadal, to co jest ważne edukacji, to rozwijanie pracy w grupie, komunikacja, krytyczne myślenie, weryfikowanie informacji, rozwijanie kreatywności, ćwiczenie koncentracji. Podczas konferencji nie zabrakło też przykładów nowatorskich metod pracy na zajęciach.
Bardzo dziękuję pani Beacie Malentowicz za tak ciekawe i inspirujące zajęcia.

doradca metodyczny – Iwona Rogowska