„Gry i zabawy ruchowe z krajów europejskich – wdrażanie nowej podstawy programowej”

„Gry i zabawy ruchowe z krajów europejskich
– wdrażanie nowej podstawy programowej”

Dnia 6 czerwca 2018r. w Szkole Podstawowej nr 3 w Głogowie odbyła się konferencja metodyczno – szkoleniowa na temat: „Gry i zabawy ruchowe z krajów europejskich”.
W szkoleniu wzięło udział 30 nauczycieli wychowania fizycznego i edukacji wczesnoszkolnej. Zabawy przygotowała i poprowadziła Beata Bielska – doradca metodyczny z wychowania fizycznego. Uczestnikami zabaw były uczennice SP – 3. Prowadząca omówiła zasady gier i zabaw, przedstawiła propozycje modyfikacji reguł, jak również wykorzystanie różnego sprzętu i przyborów.
Czytaj dalej… (PDF)
Gry i zabawy – reguły