FESTIWAL TALENTÓW „Tęczowa Gala”

“My także chcemy wznosić latawce i tak jak zdrowi biegać pod wiatr. Niesprawną ręką zrywać dmuchawce. I z krótszą nogą poznawać świat. Zróbcie nam miejsce, nie patrzcie wrogo. Niepełnosprawni i chcą i mogą: odkrywać góry, zawieszać słońce, darować serca – czujesz ? – gorące! Otwórzcie okna po nocy dzwonku, nie chcemy ciągle sterczeć w przedsionku!”

To motto było hasłem przewodnim I edycji międzyszkolnej Gali Talentów uczniów o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych klas I-VI ze szkół podstawowych, która odbyła się 25 maja 2016r. Organizatorami I Festiwalu Talentów „Tęczowa Gala” była Szkoła Podstawowa nr 2 oraz PCPPPiDN w Głogowie. Gala miała na celu: promowanie wspierania i rozwijania uzdolnień uczniów o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych w środowisku lokalnym, kształtowanie poczucia własnej wartości, pobudzanie inwencji twórczej oraz popularyzację twórczości uczniów o SPE. Obejmowała następujące obszary artystyczne: recytację, śpiew, grę na instrumencie, taniec, malarstwo, rysunek. Festiwal był okazją do realizacji marzeń artystycznych uczniów i dał im możliwość autoprezentacji.

Podczas Gali swoje talenty i pasje prezentowało 14 uczestników. Każdy uczestnik otrzymał pamiątkową statuetkę, dyplom i upominek. Zgromadzona publiczność nagrodziła wszystkich występujących brawami. Galę uświetniły występy uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Głogowie.

Serdecznie dziękujemy uczniom za udział w Festiwalu i zapraszamy do prezentacji talentów i pasji w kolejnej edycji Festiwalu Talentów.

Beata Cześniuk – doradca metodyczny