XXIII POWIATOWY KONKURS RECYTATORSKI – ETAP III

XXIII POWIATOWY KONKURS RECYTATORSKI – ETAP III

26 kwietnia 2024 r. odbyły się III etap XXIII Powiatowego Konkursu Recytatorskiego dla uczniów klas 1 – 3. Organizatorem konkursu był Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Głogowie oraz Biblioteka Pedagogiczna w Głogowie.
Do konkursu przystąpiło 19 uczniów ze szkół powiatu głogowskiego i polkowickiego (9 uczniów wyłonionych w II etapie Powiatowego Konkursu Recytatorskiego dla klas I – III szkól z terenu miasta Głogowa i 10 uczniów wyłonionych w II etapie Powiatowego Konkursu Recytatorskiego dla klas I – III z powiatu głogowskiego i wybranych szkół współpracujących).
Celem konkursu było przybliżenie dzieciom twórczości polskich poetów, popularyzacja literatury dziecięcej oraz rozwijanie talentów recytatorskich.
Każdy recytator był oceniany pod kątem doboru repertuaru, interpretacji utworu, pamięciowego opanowania tekstu, kultury słowa oraz artystycznego wrażenia. Wszyscy uczestnicy byli świetnie przygotowani i prezentowali bardzo wysoki poziom.
Zmagania uczniów oceniali jurorzy w składzie:
• Barbara Krzywulicz – dyrektor PCPPPiDN w Głogowie, przewodnicząca jury,
• Agnieszka Greczyńska – Witkowicz – wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Jerzmanowej,
• Małgorzata Pieniążek – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej nr 12 w Głogowie,
• Ewa Biernasiuk – nauczyciel, bibliotekarz w Bibliotece Pedagogicznej w Głogowie
Po wysłuchaniu wierszy młodych artystów, jury przyznało miejsca w następujących kategoriach:
• w kategorii klas pierwszych:
I miejsce – Mikołaj Awsiukiewicz
II miejsce – Maksymilian Zaorski
III miejsce – Izabella Załucka
• wyróżnienia:
– Antonina Kobiałka
– Stanisław Kuszewicz
– Paweł Szczurek

• w kategorii klas drugich
I miejsce – Martyna Rejnin
II miejsce – Nikola Janus
II miejsce – Jan Jaworski
• wyróżnienia:
– Nina Boczula
– Hanna Nowak
– Emma Trojan
– Alicja Łoziniak

• w kategorii klas trzecich
I miejsce – Antoni Malinowski
II miejsce – Milena Rzepska
III miejsce – Kalina Barna
• wyróżnienia:
– Kamila Filipek
– Aleksandra Sieledczyk
– Zuzanna Suchowska

Wydarzenie uświetnił recital zespołu wokalnego ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Głogowie z udziałem Zuzanna Kuchnik. Zespół, został przygotowany przez Panią Justynę Kuchnik.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i nagrody ufundowane przez
– Starostę Powiatu Głogowskiego – Pana Jarosława Dudkowiaka
– Prezydenta Miasta Głogowa – Pana Rafaela Rokaszewicza
– Prezesa „ELFAZ B.Z. WRÓBLEWSKI” – Pana Bogusława Wróblewskiego

Gratulujemy zwycięzcom, a wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach konkursu.
Konkurs – fotorelacja, obejrzyj

Arlena Kiziak – doradca metodyczny edukacji wczesnoszkolnej
Urszula Lewocka – nauczyciel, bibliotekarz w BP w Głogowie