Zajęcia otwarte – wychowanie przedszkolne

W Przedszkolu Publicznym nr 9 w Głogowie 13.03.2024 r. odbyły się zajęcia otwarte dla nauczycieli wychowania przedszkolnego z zakresu zabaw i ćwiczeń ruchowych z wykorzystaniem pachołków treningowych. Zajęcia prowadziły Beata Bielska – doradca metodyczny ds. wychowania fizycznego i Monika Łyskawa – doradca metodyczny ds. wychowania przedszkolnego. Wzięło
w nich udział 6 nauczycieli głogowskich przedszkoli. Celem zajęć było wzbogacenie warsztatu pracy nauczycieli wychowania przedszkolnego z zakresu metodyki wychowania fizycznego
w przedszkolu. W czasie zajęć otwartych nauczyciele mieli okazję zobaczyć poszczególne etapy zajęć gimnastycznych oraz praktyczne wykorzystanie pachołków treningowych w zabawach
z dziećmi.
Dziękuję nauczycielom za udział w zajęciach.
Monika Łyskawa