Konferencja metodyczna – Dlaczego kompetencje są ważne?

6 marca odbyła się konferencja online poświęcona kompetencjom kluczowym. Temat ten przybliżyła nam pani Beata Malentowicz pracownik Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej. Konferencja odbyła się na platformie ClickMeeting, a wzięło w niej udział 16 nauczycieli. Celem szkolenia było poszerzenie wiedzy na temat umiejętności kluczowych i ich znaczenia w rozwoju dzieci i młodzieży oraz nabycie umiejętności planowania działań podejmowanych na zajęciach dydaktycznych w celu realizacji wybranych kompetencji. Sposób prowadzenia zajęć inspirował do zmiany podejścia do nauczania oraz stosowania innowacyjnych metod nauczania wspomagających rozwój umiejętności kluczowych. Uczestnicy otrzymali cenne wskazówki z zakresu metodyki nauczania. Prowadząca przedstawiła czym są kompetencje, jakie są kompetencje przyszłości, jak je kształtować i jak diagnozować i uzmysłowiła jaką rolę odgrywają w przygotowaniu młodych ludzi do wykonywania zawodu. Nie zabrakło też informacji na temat sztucznej inteligencji I możliwości jej wykorzystania przy rozwoju umiejętności kluczowych. Mimo, że wykład był online, to uczestnicy mieli możliwość wypowiadania się i dyskutowania na czacie.
Prowadzącej dziękuję za zaangażowanie, a uczestnikom za aktywny udział w konferencji.
Iwona Rogowska
doradca metodyczny