FOTOMAT – matematyka wokół nas

PODM w Głogowie zaprasza do wzięcia udziału w VIII Powiatowym Konkursie Fotograficznym „FOTOMAT – matematyka wokół nas”.
Celem konkursu jest popularyzacja matematyki, zainteresowanie uczniów różnorodnością matematyczną w otaczającej przestrzeni – w życiu codziennym, w przyrodzie , martwej naturze oraz
rozwijanie wśród uczniów twórczej i kreatywnej postawy poprzez formę artystycznego wyrazu jaką jest fotografia.
Adresaci:
– uczniowie szkół podstawowych,
– uczniowie szkół ponadpodstawowych,
– nauczyciele.
Bardzo proszę o zapoznanie się z informacjami i regulaminem konkursu:
Zaproszenie, przeczytaj
Regulamin, przeczytaj
Załącznik nr 1, pobierz
Załącznik nr 2, pobierz