WARSZTAT METODYCZNO-SZKOLENIOWY „Koordynacja wzrokowo- ruchowa na zajęciach tanecznych”

Dnia 15 listopada 2023r. w Szkole Podstawowej nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana z Głogowa odbył się warsztat metodyczno – szkoleniowy na temat „Koordynacja wzrokowo- ruchowa na zajęciach tanecznych”.
W szkoleniu wzięło udział 24 nauczycieli wychowania fizycznego, edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Zajęcia prowadziła Katarzyna Jaskólska – Pitoń, instruktor Zumba Fitness, instruktor Zumba Step, trener, nauczyciel wychowania fizycznego SP 8 Głogów.
Szkolenie dotyczyło kształtowania koordynacji wzrokowo – ruchowej u dzieci w wieku młodszym. Taniec, ruch i zabawa pozytywnie oddziałują na rozwój dziecka, kształcą wyobraźnię, wpływają na koncentrację, pamięć i koordynację wzrokowo-ruchową.
Dobrze rozwinięta koordynacja wzrokowo – ruchowa pozwala na wykonywanie wielu codziennych czynności takich jak: pisanie, rysowanie, manipulowanie, ćwiczenia gimnastyczne oraz czynności z zakresu samoobsługi. Jej zaburzenia objawiają się obniżoną precyzją ruchów oraz trudnościami w czasie wykonywania prostych zadań.
Prowadząca przeprowadziła taneczną rozgrzewkę, omówiła sposoby doboru muzyki do tańców dla dzieci w wieku młodszym, przedstawiła zabawy rytmiczne na małej przestrzeni, które z łatwością można przeprowadzić w pozycji siedzącej. Wskazała atrakcyjną formę nauki tańca poprzez „bitwę”, która charakteryzuję się odpowiednim ustawieniem ćwiczących. Zaprezentowała autorskie układy choreograficzne, które przećwiczyła z uczestnikami szkolenia. Nauczyciele mieli możliwość poznania tańców oraz ciekawych zabaw rytmiczno – tanecznych, które skupiają się na ćwiczeniu pamięci ruchowej. Najważniejszym celem zajęć tanecznych jest rozbudzanie twórczej ekspresji ruchowej uczniów.
Na zajęciach panowała przyjazna atmosfera, a prowadząca zarażała wszystkich pozytywna energią. Wszyscy uczestnicy aktywnie wzięli udział w zajęciach. Z pewnością wykorzystają zdobytą wiedzę i umiejętności z zakresu koordynacji wzrokowo – ruchowej na zajęciach tanecznych z dziećmi.

Opracowała: Beata Bielska, doradca metodyczny wychowania fizycznego.