SKUTECZNA KOMUNIKACJA: UCZEŃ – NAUCZYCIEL – RODZIC

Szanowni Państwo,
PODM w Głogowie serdecznie zaprasza 20 listopada 2023r. do udziału w szkoleniu stacjonarnym – Skuteczna komunikacja: uczeń – nauczyciel – rodzic.
Szkolenie adresowane jest do nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Program ramowy szkolenia:
1. Czym jest komunikowanie się?
2. Niewerbalna postawa nauczyciela.
3. Elementy składowe: wizerunek i postrzeganie, komunikat słowny i niewerbalny.
4. Werbalizacja podstawą pracy nauczyciela.
5. Agresja słowna, przyczyny i reagowanie.
6. Kontakt wzrokowy i przestrzenny.
7. Jak skutecznie komunikować się z rodzicami?
8. Aspekty błędnego komunikatu.
9. Jak należy mówić, aby zostać wysłuchanym
Więcej:)