„Sprawiedliwi z Markowej” – konkurs MEN i IPN na scenariusz lekcji

Szanowni Państwo,
Minister Edukacji i Nauki oraz Prezes Instytutu Pamięci Narodowej zapraszają do wzięcia udziału w konkursie dla nauczycieli pn. „Sprawiedliwi z Markowej”. Wpisuje się on w obchody związane z przypadającą 10 września 2023r. beatyfikacją rodziny Ulmów.
Konkurs jest przeznaczony dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych uczących historii oraz innych przedmiotów.
Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu przez nauczyciela scenariusza 45-minutowej lekcji poświęconej rodzinie Ulmów oraz zjawisku polskiej pomocy Żydom i relacji polsko-żydowskich w czasie II wojny światowej oraz miejsca Żydów w historii miejscowości lub regionu, w którym pracuje nauczyciel.
Bardzo proszę o zapoznanie się z regulaminem konkursu:
– Ministerstwa Edukacji Narodowej, przeczytaj
– Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, przeczytaj
Arlena Kiziak – doradca metodyczny