XXII POWIATOWY KONKURS RECYTATORSKI – JERZMANOWA (etap II)

26 kwietnia 2023r. odbył się II etap Powiatowego Konkursu Recytatorskiego uczniów klas 1-3. Organizatorem konkursu była Szkoła Podstawowa w Jerzmanowej oraz Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Głogowie.
Do konkursu przystąpiło 23 uczniów ze szkół powiatu głogowskiego i polkowickiego. Celem konkursu było przybliżenie dzieciom twórczości polskich poetów, popularyzacja literatury dziecięcej oraz rozwijanie talentów recytatorskich.
Każdy recytator był oceniany pod kątem doboru repertuaru, interpretacji utworu, pamięciowego opanowania tekstu, kultury słowa oraz artystycznego wrażenia. Wszyscy uczestnicy byli świetnie przygotowani i prezentowali wysoki poziom. Zmagania uczniów oceniali jurorzy.
Po wysłuchaniu wierszy młodych artystów, jury w składzie
Arlena Kiziak – doradca metodyczny edukacji wczesnoszkolnej, przewodnicząca jury
Urszula Lewocka – nauczyciel, bibliotekarz,
Justyna Figas – nauczyciel języka polskiego
Marta Tomalik – starszy bibliotekarz

przyznało miejsca w następujących kategoriach:
w kategorii klas pierwszych:
I miejsce – Maria Hoffman (Szkoła Podstawowa w Bialołęce)
II miejsce – Alicja Szczypiorowska (Szkoła Podstawowa w Jerzmanowej)
III miejsce – Jagoda Nadymus (Szkoła Podstawowa w Jaczowie)
III miejsce – Hanna Nowicka (Szkoła Podstawowa w Nielubi)

w kategorii klas drugich
I miejsce – Zuzanna Woś (Szkoła Podstawowa w Jaczowie)
II miejsce – Katarzyna Figas (Zespól Szkolno – Przedszkolny w Serbach)
III miejsce – Antoni Malinowski (Publiczna Szkoła Podstawowa w Rzeczycy)
III miejsce – Lena Pindel (Szkoła Podstawowa w Jerzmanowej)

w kategorii klas trzecich
I miejsce – Paulina Lichodziejewska (Publiczna Szkoła Podstawowa w Rzeczycy)
II miejsce – Aleksander Worobiew (Szkoła Podstawowa w Jerzmanowej)
III miejsce – Hanna Mucha (Szkoła Podstawowa w Nielubi)

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy oraz nagrody ufundowane przez Wójta Gminy Jerzmanowa – Pana Lesława Golbę.

Prezentacja, obejrzyj:)

Arlena Kiziak – doradca metodyczny edukacji wczesnoszkolnej