Spotkanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli wychowania fizycznego

Spotkanie sieci odbyło się 15 marca 2023r. o godzinie 15.00 w formie warsztatowej.

Temat spotkania:  Pierwsza pomoc przedmedyczna w razie wypadku..

W spotkaniu wzięło udział 10 nauczycieli wychowania fizycznego z powiatu głogowskiego. W trakcie spotkania omówiono tematykę dotyczącą udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, a w szczególności:

 1. Bezpieczeństwo własne i poszkodowanego
 2. Resuscytacja.
 3. Obsługa AED (Automatyczny defibrylator zewnętrzny).
 4. Taktyka działań ratowniczych.
 5. Stany nagłe: cukrzyca, epilepsja, zadławienie, krwotok.

 

Prowadzącą warsztaty w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej była Anna Tryka – Klecha, nauczyciel wychowania fizycznego Szkoły Podstawowej w Białołęce, strażaczka OSP. Głównym tematem spotkania były ćwiczenia praktyczne dotyczące resuscytacji i obsługa AED (Automatycznego defibrylatora zewnętrznego). Prowadząca przekazała informacje, gdzie w naszym mieście, w których miejscach publicznych znajduje się AED, czyli defibrylatory do przeprowadzania reanimacji. Każdy z uczestników spotkania sieci mógł nauczyć się krok po kroku jak w bezpieczny sposób udzielić pomocy poszkodowanemu nieprzytomnemu do momentu przyjazdu karetki z wykorzystaniem szkoleniowego AED. Sposoby udzielania pomocy omówione zostały dla dziecka jak i dla dorosłego. Uczestniczy przećwiczyli też wykonywanie ucisków klatki piersiowej na fantomach oraz oddechy ratownicze z użyciem maseczki do sztucznego oddychania.

 

Osoba, która podejmuje się oddechów ratowniczych (nie są one obowiązkowe) powinna:

 1. Wykonać 30 uciśnięć klatki piersiowej,
 2. Wykonać 2 wdechy ratownicze,
 3. Kontynuować naprzemiennie obie te czynności w stosunku 30:2.

Nadaj właściwą kolejność czynnościom wykonywanym podczas resuscytacji dzieci.

 1. Udrożnij drogi oddechowe i sprawdź oddech.
 2. Wykonaj 30 uciśnięć klatki piersiowej.
 3. Jeżeli dziecko nie reaguje, zawołaj o pomoc.
 4. Po 1 minucie resuscytacji wezwij pogotowie ratunkowe.
 5. Jeżeli dziecko nie oddycha, wykonaj 5 oddechów ratowniczych.

 

Wspólnie z uczestnikami spotkania przedyskutowano postępowanie w razie wystąpienia u uczniów objawów epilepsji i jak zadbać o bezpieczeństwo chorego. Prowadząca też w przystępny sposób omówiła zagadnienia dotyczące cukrzycy i skutków hipoglikemii oraz zasady postępowania przy zbyt niskim cukrze. Pokazała jak ułożyć poszkodowanego oddychającego w pozycji bezpiecznej.

 

Temat spotkania bardzo ważny, należy często powtarzać szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, gdyż wszystkie czynności, które wykonamy przed przyjazdem ratowników mogą przyczynić się do uratowania życia osoby nieprzytomnej lub chorej.   Spotkanie bardzo udane, uczestnicy najbardziej cenili sobie możliwość praktycznych ćwiczeń.

 

Sprawozdanie sporządziła:

Beata Bielska- koordynator sieci