II część warsztatów szkoleniowych „Awans zawodowy nauczyciela początkującego od września 2022 r.”

PRZYPOMINAMY
II część warsztatów szkoleniowych „Awans zawodowy nauczyciela początkującego od września 2022 r.”
odbędzie się 12 stycznia 2023 r. w godz. 15.00 – 17.30 w PODM w Głogowie