Wpływ aktywności fizycznej na walkę z otyłością dziecka

Szanowni Państwo, chciałabym przedstawić temat wpływu aktywności fizycznej na walkę z otyłością dziecka. Otyłość dotyczy bardzo dużej grupy uczniów. Szczególnie w obecnej sytuacji pandemii Covid-19, kiedy większość z dzieci bardzo długi czas spędza w pozycji siedzącej, często coś podjadając w trakcie zdalnej nauki. Są to sprzyjające warunki do rozwoju otyłości młodego pokolenia. Zarówno rodzice/opiekunowie, jak i lekarze, powinni zatem uświadamiać dzieciom konieczność stosowania prawidłowej, zbilansowanej diety, unikania sytuacji sprzyjających tyciu, jak i propagowania aktywnego trybu życia. Zagadnienie to dotyczy szczególnie uczniów otyłych, ale także dzieci, które nie mają problemów z nadwagą. Prawidłowa masa ciała w czasie dojrzewania wcale nie chroni przed rozwojem nadwagi w późniejszych lata życia. Dzieci z nadwagą i otyłością doświadczają często dyskryminacji przez rówieśników, mają niską samoocenę, niekiedy objawy depresyjne, dlatego ważne jest, aby przy leczeniu i profilaktyce problemów z wagą, umożliwić młodym pacjentom kontakt z psychologiem, pedagogiem, a nawet z lekarzem psychiatrą – może okazać się to niezbędnym elementem leczenia otyłości. Uważam również, że my – nauczyciele – jesteśmy odpowiedzialni za dawanie dobrego przykładu dzieciom i młodzieży. Powinniśmy wskazywać im różne formy aktywności ruchowej i motywować do czynnego spędzania czasu wolnego.

Istnieje pilna potrzeba edukacji zdrowotnej skierowanej do dzieci i młodzieży, gdyż prawie 1/3 populacji w wieku adolescencji ma nadmierną masę ciała. Zapraszam do zapoznania się z przygotowaną prezentacją.

PREZENTACJA (POBIERZ)

Beata Bielska – doradca metodyczny