Asertywność w pracy nauczyciela

Asertywność jest umiejętnością nabytą – oznacza to, że nikt nie rodzi się z gruntu asertywny, a raczej w toku relacji z innymi lepiej lub gorzej rozwija tę umiejętność. Ludzie bardzo różnią się pod względem zdolności do bycia asertywnymi i nierzadko rozwijają się w kierunku znacznej uległości lub znacznej roszczeniowości wobec innych. Niewątpliwie osoby, które potrafią być asertywne są bardziej zadowolone z siebie, z relacji z innymi ludźmi i ogólnie cieszą się lepszym zdrowiem psychicznym. Modelowanie takiego sposobu zachowania przez nauczycieli jest bardzo ważne dla formowania się postawy pewnej siebie, ale nie aroganckiej z jednoczesnym szacunkiem dla innych osób. Umiejętność asertywnego reagowania czy przeciwstawiania się oraz umiejętność odróżniania asertywności od agresji, to niezwykle pożądana cecha, zwłaszcza w zawodzie nauczyciela.

Tych zagadnień dotyczył warsztat metodyczny dla uczestników Sieci Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Pracujących z Dzieckiem ze SPE. Odbył się on 22 maja 2019 r. w Powiatowym Ośrodku Doradztwa Metodycznego w Głogowie. Wzięło w nim udział 17 nauczycieli. Praca podczas warsztatu w głównej mierze była skupiona na powiększeniu świadomości nauczycieli na temat czym jest asertywność i postawa asertywna, a także jak można budować w sobie postawę asertywną, aby wykorzystywać ją w pracy z współpracownikami, przełożonymi czy rodzicami. Podczas warsztatów zaprezentowane zostały etapy asertywnej odmowy. Przedstawiono sposoby na to, jak asertywnie prezentować swoje opinie oraz omówione zostały podstawowe techniki zachowań asertywnych. Nauczyciele mogli przećwiczyć zastosowanie określonej techniki podczas pracy w grupach.

Dziękuję za udział w warsztatach
Beata Cześniuk – koordynator Sieci