Tworzenie własnych układów choreograficznych do utworów muzycznych

Dyrektorzy wszystkich typów szkół

Dyrektor Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego
i Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie serdecznie zaprasza
nauczycieli wychowania fizycznego, edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej
na konferencję metodyczno – szkoleniową z tańca pt.:

„Tworzenie własnych układów choreograficznych do utworów muzycznych”

Konferencja metodyczno – szkoleniowa skierowana jest do nauczycieli pracujących z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym lub przedszkolnym, nauczycieli w-f, osób prowadzących kółka taneczne. Praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy, umiejętności z zakresu tworzenia choreografii do muzyki i wykorzystanie zdobytych wiadomości, doświadczenia na zajęciach ruchowych z dziećmi.

Cele:

  • umiejętność tworzenia prostych układów choreograficznych
  • rozwijanie umiejętności tanecznych

W programie:

  • taniec jako narzędzie do pracy z dziećmi
  • elementarne podstawy rozgrzewki tanecznej, ćwiczenia rozciągające
  • podstawy tworzenia układów tanecznych, budowanie choreografii w teorii i praktyce
  • podstawy technik rożnych stylów tanecznych
  • praca z przestrzenią w tańcu (przemieszczanie się i tworzenie kształtów)

Na konferencji obowiązuje strój sportowy- szkolenie praktyczne!

Prowadzący:
Katarzyna Jaskólska – Pitoń, instruktor Zumba Fitness, instruktor Zumba Step, trener, nauczyciel wychowania fizycznego SP 8 Głogów
Odpowiedzialny za realizację: Beata Bielska doradca metodyczny wychowania fizycznego, nauczyciel wychowania fizycznego SP 3 Głogów

Termin: 11.06.2019 godz. 14.30
Forma bezpłatna
Miejsce: Atrium w Szkole Podstawowej Nr 3 w Głogowie, pl. Mieszka I 22

UWAGA!
Prosimy o potwierdzenie udziału w warsztatach do dnia 07.06.2019r.
pod nr telefonu 76 838 42 93
Doradca metodyczny Dyrektor PCPPP i DN
Beata Bielska Barbara Krzywulicz