PILNA INFORMACJA O FINALE KONKURSU „W POGONI ZA INDEKSEM”

Finał konkursu „W pogoni za indeksem” w dniu 24 kwietnia 2019 zostaje odwołany.
Informacja o nowym terminie oraz miejscu przeprowadzenia tego konkursu zostanie umieszczona na stronie internetowej ODM oraz przesłana do zainteresowanych szkół po zakończeniu akcji protestacyjnej w placówkach oświatowych powiatu głogowskiego.
Koordynatorzy
konkursu „W pogoni za indeksem”