Dziecko z ADHD wyzwaniem czy porażką dla nauczyciela.

„ADHD jest prawdziwym zaburzeniem, rzeczywistym problemem, a często poważną przeszkodą. Może złamać serce i zszargać nerwy.”
Russell Barkley

Dziecko z ADHD jest poważnym wyzwaniem dla nauczycieli. Specyficzne zachowania tych dzieci wprowadzają chaos i dezorganizację, a przez swoją powtarzalność są szczególnie męczące i irytujące. Samemu dziecku z ADHD też nie jest łatwo funkcjonować na terenie placówki. Ponosi ono ogromne konsekwencje swojego zaburzenia, któremu ani ono, ani nikt inny nie jest winny. Należy stworzyć dziecku odpowiednie warunki do nauki, a poznanie metod pracy z dzieckiem pomoże nauczycielom w złagodzeniu negatywnych skutków tego zaburzenia oraz zwiększy szanse dziecka na sukces edukacyjny. Jacy są więc uczniowie
z ADHD i jak z nimi pracować? Temu problemowi poświęcona była konferencja,
która odbyła się 26 marca 2019r. w Ośrodku Doradztwa Metodycznego w Głogowie. Konferencję przygotowała i przeprowadziła Beata Cześniuk. Wzięło w niej udział
25 nauczycieli. Podczas spotkania omówiono przyczyny i objawy ADHD oraz przedstawiono typowe problemy szkolne spowodowane tym zaburzeniem. Zwrócono uwagę nauczycieli na konieczność odróżnienie ADHD od trudnych zachowań dziecka. Przedstawiono model trzech oddziaływań w pracy z dzieckiem z ADHD oraz techniki pracy
z dzieckiem z ADHD. Zaprezentowano wskazania i formy pracy z dzieckiem z ADHD
w klasie i w domu.

Opracowanie: Beata Cześniuk – doradca metodyczny