Spotkanie Sieci Współpracy i Samokształcenia dla szkolnych doradców zawodowych

W związku z wyjątkowym rokiem w oświacie, w którym dwa roczniki jednocześnie ubiegać będą się o przyjęcia do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych,  na spotkanie Sieci Współpracy i Samokształcenia doradców zawodowych i nauczycieli realizujących zadania  z zakresu doradztwa zawodowego, które odbyło się 19 marca 2019 r. w Ośrodku Doradztwa Metodycznego w Głogowie  zaprosiliśmy  Panią Arlettę Haniewicz-Czerwiec Naczelnik Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego.

Pani Naczelnik obszernie i szczegółowo przedstawiła tematykę  rekrutacji w roku szkolnym 2019/2020 w powiecie głogowskim. Zapewniła, że każdy uczeń chcący kontynuować naukę w naszym mieście będzie miał taką możliwość. Uczestnicy spotkania mieli możliwość zadawania pytań Pani Naczelnik odnośnie  sieci szkół, nowych kierunków kształcenia, liczebności oddziałów klasowych i innych zagadnień związanych z rekrutacją.

Ważną, dodatkową informacją, którą przekazała Pani Naczelnik była informacja o planowanych darmowych przejazdach komunikacją miejską dla uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych.

 

Koordynator Sieci: Marzanna Sacewicz i Martyna Andrusiak