PROGRAMOWANIE NIE TYLKO NA EKRANIE

Dnia  12 marca w Szkole Podstawowej nr 2 w Głogowie  odbyły się warsztaty dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Celem zajęć było  kształcenie kompetencji nauczyciela w zakresie  nauki programowania w klasach I-III oraz przygotowanie do  kształcenia  u dzieci postaw i umiejętności kluczowych dla myślenia komputacyjnego (algorytmicznego).

Spotkanie zostało podzielone na trzy części. W pierwszej części nauczyciele zostali zapoznani  z wymaganiami podstawy  programowej  dotyczącej  nauki  programowania oraz  kluczowymi pojęciami z zakresu  kodowania.

W drugiej części zajęć  tworzono skrypty opisujące zdarzenia z życia codziennego – planowanie rozkładu zajęć w ciągu tygodnia. Przy wykorzystaniu tego typu zadań w  pracy z uczniami ćwiczymy  precyzyjne i szczegółowe określanie rozmaitych czynności, dostrzeganie zależności (jeżeli-to /przyczyna-skutek), kształtując w ten sposób umiejętność myślenia algorytmicznego. Następnie przedstawiono wykorzystanie mat w pracy dydaktycznej.  Nauczyciele ilustrowali  zapisany na karcie  kod ruchem na macie , tworzyli również instrukcję.

Przedstawione zabawy pomagają rozwijać spostrzegawczość, orientację przestrzenną, logiczne myślenie, koncentrację , koordynację wzrokowo – ruchową, kreatywność. Są też dla uczniów młodszych klas wstępem do programowania.

Trzecia część  warsztatu to praca z  wykorzystaniem komputera. Nauczyciele poznali podstawy programowania wizualnego w środowisku Scratch.

Dziękujemy za aktywny udział w warsztatach.

Magdalena Dobrowlańska – nauczyciel informatyki

Arlena Kiziak – doradca metodyczny