III ETAP POWIATOWEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO

Dnia 20 marca 2019 r. w Bibliotece Pedagogicznej w Głogowie odbył się III etap Konkursu Recytatorskiego uczniów klas I – III.  Organizatorem konkursu było  Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w  Głogowie.

Do konkursu przystąpiło 18  uczniów ze  szkół powiatu głogowskiego i polkowickiego ( 9 uczniów wyłonionych w II etapie  Powiatowego Konkursu Recytatorskiego klas I – III szkół miejskich  i 9 uczniów wyłonionych w II etapie  Powiatowego Konkursu Recytatorskiego klas I   – III szkół zamiejscowych)

Celem konkursu było przybliżenie dzieciom twórczości polskich poetów, popularyzacja literatury dziecięcej oraz  rozwijanie talentów recytatorskich.

Każdy recytator był oceniany pod kątem doboru repertuaru, interpretacji utworu, pamięciowego opanowania tekstu,  kultury słowa oraz artystycznego wrażenia. Wszyscy uczestnicy byli świetnie przygotowani i prezentowali wysoki poziom.

Po wysłuchaniu małych artystów, jury w składzie

 • Urszula Lewocka – nauczyciel, bibliotekarz, przewodniczący jury
 • Małgorzata Jabłońska – Szewców – wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 14 w Głogowie,
 • Ewa Biernasiuk – nauczyciel, bibliotekarz,

przyznało miejsca w następujących kategoriach:

 • w kategorii klas pierwszych:
  • I miejsce –  Roksana Woźniak   (Szkoła Podstawowa w Rzeczycy)
  • II miejsce – Lena Tomaszewska  (Szkoła Podstawowa nr 6 w Głogowie)
  • III miejsce –  Antoni Wilk  (Szkoła Podstawowa nr 14 w Głogowie)
 • w kategorii klas drugich
  • I miejsce  – Oliwia Grzegorek    (Zespól Szkolno – Przedszkolny w Kotli)
  • II miejsce –  Milena Mackiewicz    (Szkoła Podstawowa w Wilkowie)
  • III miejsce –  Natasza Szablewska   (Szkoła Podstawowa w Jaczowie)
 • w kategorii klas trzecich
  • I miejsce –  Urszula Gruszka (Szkoła Podstawowa nr 14 w Głogowie)
  • II miejsce –  Weronika Hyżak  (Zespól Szkolno – Przedszkolny w Kotli)
  • III miejsce –  Karolina Szczurek (Szkoła Podstawowa w Nielubi)

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy oraz  nagrody ufundowane przez:

 • Starostę Głogowskiego – Pana Jarosława Dudkowiaka
 • Prezydenta Miasta Głogowa – Pana Rafaela Rokaszewicza
 • Wójta Gminy Głogów – Pana Bartłomieja Zimnego
 • Prezesa Hurtowni Papierniczej PEN – Pana Sebastiana Kuleszę

Podziękowania otrzymali również nauczyciele, którzy przygotowali uczestników konkursu.

Osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie i przygotowanie konkursu:

 • Dyrektor Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego i  Doskonalenia Nauczycieli – Barbara Krzywulicz
 • Arlena Kiziak – doradca metodyczny