KONFERENCJA METODYCZNO SZKOLENIOWA Przepisy gry w piłkę ręczną – teoria i praktyka.

Konferencja metodyczno – szkoleniowa odbyła się w dniu 19.02.2019r. na sali sportowej w Szkole Podstawowej Nr 12 w Głogowie. Wzięło w niej udział 19 nauczycieli wychowania fizycznego ze wszystkich typów szkół.

Prowadzący Andrzej Jaworski, sędzia halowej piłki ręcznej, sędzia plażowej piłki ręcznej, delegat EHF BH, uczestnik ME i MŚ w plażowej piłce ręcznej, delegat ZPRP w Polsce na wszystkich szczeblach w profesjonalny sposób omówił zmiany w przepisach piłki ręcznej na przestrzeni ostatnich lat.

Interpretacja przepisów przez sędziego pozwoliła usystematyzować wiedzę na temat przepisów gry w piłkę ręczną nauczycielom wychowania fizycznego. Konferencja prowadzona bardzo dynamicznie i profesjonalnie, ciekawe prezentacje multimedialne. Prelegent odpowiadał na wszystkie zadawane pytania nurtujące uczestników szkolenia, dotyczące różnych sytuacji w czasie gry. Wszystkie błędy występujące w piłce ręcznej zostały z wielką starannością wytłumaczone.

W czasie konferencji sędzia przedstawił ciekawe fragmenty meczy, w których omówił zatrzymanie czasu gry, zmianę zawodników, postępowanie w przypadku kontuzji zawodnika. Prowadzący w łatwy i skuteczny sposób omówił przepisy dotyczące bramkarza, co wolno i czego nie wolno bramkarzowi na boisku. Omówił przykłady gry pasywnej i ostatniej minuty meczu. Wszystkie przepisy oparł na czytelnych przykładach. W dalszej części szkolenia wykładowca przedstawił przepisy dotyczące fauli i kar, co to jest dyskwalifikacja z opisem – NIEBIESKA KARTA oraz przykłady niesportowego zachowania.

Konferencja prowadzona w bardzo profesjonalny i merytoryczny sposób, bardzo ciekawa i wyczerpująco przedstawiony temat. Dobre tempo zajęć, właściwe przykłady i przystępny sposób omówione przepisy gry. Świetne prezentacje multimedialne, które dzięki uprzejmości Pana A. Jaworskiego znajdą się na stronie ODM Głogów w zakładce DOBRE PRAKTYKI – wychowanie fizyczne.
Treści konferencji na pewno przyczynią się do pogłębienia wiedzy uczestników w zakresie gry w piłkę ręczna.

Opracowała Beata Bielska – doradca metodyczny wychowania fizycznego