Angliści i germaniści łączą siły w projekcie

W Szkole Podstawowej nr 3 w Głogowie  Dni Języków Obcych obchodzone są tuż przed Bożym Narodzeniem. Jest to duży projekt, który łączy działania nauczycieli uczących języków obcych: języka angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego. Nasz projekt to idealne odniesienie do nowej podstawy programowej, w której  nacisk jest położony na rozwijanie umiejętności przydatnych w procesie uczenia się przez całe życie, tzw. umiejętności miękkich, a szczególnie na nowe wymaganie, tj. kompetencję interkulturową, na którą składa się zarówno podstawowa wiedza o krajach, społeczeństwach i kulturach społeczności, które posługują się danym językiem obcym, oraz o kraju ojczystym (z uwzględnieniem kontekstu lokalnego, europejskiego i globalnego), jak i świadomość związku między kulturą własną i obcą oraz wrażliwość międzykulturowa. Tak sformułowane wymaganie stanowi specyficzny przypadek realizacji „połączonych” wymagań w zakresie środków językowych oraz poszczególnych umiejętności w zadaniach językowych dotyczących szeroko pojętej kultury.

W ramach naszego projektu odnosimy się więc dość mocno do tych założeń i podejmujemy liczne działania. Na wszystkich lekcjach niezależnie od przedmiotu witamy się w różnych językach, nosimy na sobie barwy Anglii i Niemiec, przygotowujemy informacje o ciekawych ludziach, nauki, muzyki i filmu, znanych na całym świecie, a także o miejscach, które warto zobaczyć. Sprawdzamy również swoją wiedzę, rozwiązując quizy i zagadki językowe.

Nie tylko lekcje są pełne wrażeń i zabawy, ale także przerwy, podczas których prezentujemy  talenty artystyczne, min. ilustrując plakatem znane przysłowia angielskie, np. „My house is my castle“ („Mój dom moją twierdzą“), „A friend in need is a friend indeed” („Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie”) lub projektując kartki świąteczne z życzeniami w różnych językach. Bardziej odważni mogą zaśpiewać karaoke do wybranej przez siebie piosenki obcojęzycznej, przygotowując jednocześnie odpowiednią oprawę w formie charakteryzacji czy rekwizytów.

Dla amatorów świątecznych smakołyków koleżanki i koledzy przygotowują potrawy narodowe i ciasteczka-niespodzianki z  sentencjami.

Najbardziej emocjonującym przedsięwzięciem jest  Turniej Językowy Klas, do którego zapraszamy  przedstawicieli klas. Tutaj trzeba już się wykazać różnymi talentami: grając w skojarzenia, odgadując hasła na podstawie podanych definicji, pokonując łamańce językowe, pisząc fragment opowiadania dyktowany przez poszczególnych członków drużyny oraz rozpoznając tytuły utworów na podstawie usłyszanej melodii. Dużo śmiechu wywołuje wspólne śpiewanie znanej piosenki „Panie Janie“ po angielsku, niemiecku i francusku. Po zaciętej rywalizacji odprężamy się w rytmie piosenek i układów tanecznych „Just Dance“.

W tę magię wielonarodowych świąt wplatają się również kolędy i piosenki świąteczne, wykonywane na żywo przy ustrojonej przez uczniów choince.  Atrakcje te gromadzą tłumy uczniów, spontanicznie włączających się do zabaw i śpiewu. Tegoroczne kolędowanie rozbrzmiewało pod hasłem „kolędy świata”. Nasze radosne śpiewanie pięknie wpisało się w obchody Dni Języków Obcych. Przygotowaliśmy kolędy i piosenki świąteczne w języku polskim, angielskim i niemieckim.  Wspólne śpiewanie i zabawa sprawiły, że atmosfera stała się tak świątecznie radosna i przyjacielska jak wiadomo – muzyka łączy ludzi niezależnie od języka, w którym mówią. Tak więc trzy dni spotykaliśmy się na holu pod choinką, a w czwartek odbył się finał, w którym udział wzięli uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły – oj działo się działo …! Taki projekt i  tydzień ten doskonale wprowadza wszystkich – zarówno uczniów, jak i nauczycieli i pracowników szkoły  w radosną atmosferę świąt raz daje poczucie bycia „Obywatelem Świata”.

Projekt przygotowały: Iwona Patelaska-Mazur, Alicja Skoczylas, Mariola Kraus, Katarzyna Sosnowska oraz Anna Mirecka we współpracy z nauczycielami języków obcych w Szkole Podstawowej Nr 3 w Głogowie.

Opracowała: Alicja Skoczylas

??????

??????

??????

??????

??????

??????

??????

??????

??????