MATEMATYKA MOŻE SIĘ PRZYDAĆ…

„MATEMATYKA MOŻE SIĘ PRZYDAĆ…” w różnych sytuacjach życiowych. Uczestnicy POWIATOWEGO TURNIEJU DRUŻYNOWEGO pod tym tytułem poszukiwali jej w sześciu różnych konkurencjach: W Banku, W Sklepie, Na Działce, Na Zakupach, Na Wycieczce i W Rozrywkach Umysłowych.
Konkurs, który się odbył 14 listopada br. w Szkole Podstawowej nr 3 w Głogowie, tym razem adresowany był do uczniów klas szóstych. W rozgrywkach tych uczestniczyło 13 drużyn z głogowskich szkół podstawowych oraz z powiatu głogowskiego.
Rywalizacja drużyn zakończyła się następującymi rezultatami:
I miejsce Szkoła Podstawowa ASLAN w Głogowie
II miejsce Szkoła Podstawowa Nr 3 w Głogowie
III miejsce Szkoła Podstawowa Nr 10 w Głogowie
IV miejsce Szkoła Podstawowa Nr 12 w Głogowie oraz Szkoła Podstawowa
Nr 2 w Głogowie

Najlepsze pięć drużyn zostało nagrodzonych, zaś pozostałe drużyny uhonorowano dyplomami.
Na koniec imprezy uczestnicy oraz ich opiekunowie wyrazili swoje opinie na temat przeprowadzonego turnieju. Bardzo wiele pozytywnych opinii motywuje organizatorów do przygotowania kolejnej edycji w przyszłym roku szkolnym. Oto niektóre z nich: ”Bardzo miła atmosfera, nie odczuwa się rywalizacji, zadania były bardzo dobrze ułożone”, „Konkurencje były fajne, lecz mogło być ich więcej”, „podobało mi się, że pracowaliśmy w grupach i że nauczyciele dobrze prowadzili”.
Podziękowania za opracowanie konkurencji, organizację i przeprowadzenie turnieju składam: Małgorzacie Korzeniewskiej i Małgorzacie Lei ze Szkoły Podstawowej nr3, Wioletcie Kornackiej ze Szkoły Podstawowej nr10, Krystynie Mikołajczyk ze Szkoły Podstawowej nr2, Halinie Phongsavath ze Szkoły Podstawowej nr14, Jolancie Trzaniec ze Szkoły Podstawowej nr7, Jolancie Szymoniak ze Szkoły Podstawowej w Serbach.

Nauczyciel doradca
Teresa Walczak