„Wykorzystanie piłek Edubal w grach i zabawach ruchowych”.

KONFERENCJA METODYCZNO – SZKOLENIOWA

„Wykorzystanie piłek Edubal w grach i zabawach ruchowych”.

Konferencja metodyczno – szkoleniowa odbyła się w dniu 23.05.2018r. w sali sportowej Szkoły Podstawowej nr 7 w Głogowie. Wzięło w niej udział 24 nauczycieli wychowania fizycznego i edukacji wczesnoszkolnej.
Prowadzące Agnieszka Długosz i Katarzyna Cybula zaprezentowały ciekawy dobór zabaw ruchowych z zestawem piłek edubal. Są to kolorowe piłki edukacyjne do mini gier (siatkówka, koszykówka), na których umieszczono liczby, litery polskiego alfabetu oraz znaki matematyczne (plus, minus, znak równości itp.) . Zaprezentowane zabawy łączyły ćwiczenia ruchowe z zadaniami z języka polskiego, matematyki, przyrody, a także języków obcych. Metoda edubali wiąże kształtowanie umiejętności motorycznych z kształceniem językowym i matematyczno – przyrodniczym. Wprowadzenie piłek edubal na zajęciach ruchowych w klasach I- III na pewno wzbogaca proces edukacji, uatrakcyjnia sposób przekazania i zapamiętania wiedzy z różnych dziedzin. Przedstawione zabawy doskonale integrują grupę, jak również wpływają na wzmacnianie indywidualnych decyzji uczniów. Zabawy prowadzone metodą edubali wpływają na rozwój koordynacji wzrokowo- ruchowo – słuchowej, jak również logicznego myślenia. W czasie gier i zabaw ruchowych z wykorzystaniem zestawu piłek edukacyjnych należy dostosować zadania kształcenia zintegrowanego do podstawy programowej na poszczególnych etapach edukacji wczesnoszkolnej.
Uczestnicy szkolenia w arkuszu ewaluacyjnym podkreślali kompetencje prowadzących i zaangażowanie ćwiczących uczniów. Nauczyciele wyrazili opinię, że przedstawione ćwiczenia są ciekawą propozycją i na pewno wykorzystają je na własnych lekcjach.
Wśród wymienianych szkoleń wskazywano m.in.: nowoczesne formy prowadzenia lekcji, gry i zabawy w edukacji wczesnoszkolnej, siatkówkę, LA, taniec nowoczesny, tenis ziemny, zabawy relaksacyjne w grupie przedszkolnej, prawo oświatowe, gry i zabawy terenowe, prawa i obowiązki nauczyciela zajęcia dostosowane do nowej podstawy programowej.

Opracowała mgr Beata Bielska – doradca metodyczny wychowania fizycznego

GRY I ZABAWY Z PIŁKAMI EDUBALLAMI – PDF

btr

dav

dav

dav

dav

dav